Fördjupa dig i årets program

Anders Kompass
Anders Kompass. Foto: Malin Khilström.

Fördjupa dig i programmet, få en överblick av schemat och läs intervjuer med talare, nu kan du läsa MR-dagarnas programtidning digitalt eller beställa ett fysiskt ex. Mänskliga Rättighetsdagarna välkomnar även Institutet för Mänskliga Rättigheter som ny samarbetspartner. Anders Kompass, vikarierande direktör på institutet, hoppas kunna föra en nära dialog med civilsamhället och andra som jobbar med rättighetsfrågor.

Ni är ny samarbetspartner till Mänskliga Rättighetsdagarna, vad innebär samarbetet för er?
– En viktig del av vår uppgift är att föra en nära dialog med civilsamhället och andra som arbetar för rättighetsfrågor. Därför är det självklart att vi ser Mänskliga Rättighetsdagarna som en viktig samarbetspartner och mötesplats.

Du kommer under forumet medverka i ett dialogmöte som MR Institutet arrangerar. Vad innebär det och vad har ni för förhoppningar på mötet?
– Vi hoppas kunna få möjlighet till ett intressant samtal utifrån frågor som, hur ser läget för de mänskliga rättigheterna ut i Sverige? Är de kända för alla, för de flesta eller bara några få? Vilka rättigheter är särskilt viktiga i människors vardag idag? Finns det mänskliga rättigheter som står på spel? Hur kan människor i Sverige utkräva sina mänskliga rättigheter?

Läs hela intervjun med Anders Kompass i MR-dagarnas programtidning.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.