Gör praktik på MR-dagarna i höst

Nu utlyser Föreningen Ordfront, huvudman för Mänskliga Rättighetsdagarna, två praktikplatser för hösten 2024 för att arbeta med årets forum i Skellefteå. Vi söker dig som är intresserad av att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och arbeta med att samordna Nordens största konferens om mänskliga rättigheter. Ansökningar tas emot löpande.

Praktikplats 1: Programassistent 

Ditt huvudansvar kommer att vara att arbeta med genomförandet av konferensen i Skellefteå samt med planering och research inför MR-dagarna 2025. För MR-dagarna 2024 i Skellefteå kommer du att vara med och slutföra årets program genom att ha kontakt med olika programarrangörer, samordna och stödja dem i upplägg och planering av programmet. Du kommer också att få inblick i arbetet med utställningar, registrering, arbetet med att skapa tillgängliga möten, evenemangssäkerhet och mer övergripande om projektledning. I arbetet inför MR-dagarna 2025 kommer du bland annat att göra research om intressanta teman och talare, förbereda möten, kontakta civilsamhällesorganisationer, företag och myndigheter.  

Praktikplats 2: Informationsassistent 

Ditt huvudansvar kommer att vara att arbeta med att kommunicera ut information om MR-dagarna 2024 i Skellefteå till MR-dagarnas olika målgrupper via projektets hemsida, sociala medier, nyhetsbrev etc. Du kommer även att få vara med och färdigställa årets programtidning och distribuera den. Du kommer också att få inblick i arbete med kommunikation kring en stor konferens, arbetet med tillgänglig och representativ kommunikation, evenemangssäkerhet och kriskommunikation samt mer övergripande om projektledning.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.