Nu drar årets MR-dagar igång!

Mänskliga Rättighetsdagarna är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, förtroendevalda och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Under torsdag – fredag äger forumet rum på Conventum i Örebro.

Forumet arrangeras årligen i olika städer i Sverige och syftar till att lyfta frågor om mänskliga rättigheter högre upp på den politiska dagordningen. Att bredda och fördjupa det offentliga samtalet om mänskliga rättigheter och erbjuda kunskap och metoder för praktisk tillämpning av de mänskliga rättigheterna på lokal, nationell och internationell nivå.

Malin Slätis, projektledare för Mänskliga Rättighetsdagarna, säger att värdarna i Örebro, Örebro kommun, Region Örebro län, Örebro universitet och Länsstyrelsen i Örebro län har visat ett stort engagemang för att arbeta med och öka kunskapen om rättighetsfrågor.

– Det finns ett stort engagemang för mänskliga rättigheter i Örebro, både hos myndigheter och i Örebros civilsamhälle, vilket gör att det känns extra kul att arrangera forumet i år. Det finns goda förutsättningar för erfarenhetsutbyte och intressanta samtal men förhoppningsvis också långsiktiga effekter av vårt gemensamma arbete.

Tema för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022 är Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet. Malin Slätis hoppas att genom programmet kunna visa på hur främjandet av sociala, och ekonomiska och kulturella rättigheter kan verka trygghetsskapande och hur det kan vara mer effektivt att arbeta förebyggande för att undvika otrygghet och säkerhetshot än att agera reaktivt.

– Mänskliga Rättighetsdagarna vill 2022 bidra till ett samtal om social trygghet och personlig säkerhet med fler dimensioner och perspektiv än det vi tar del av dagligen i media. Besökarna kommer att kunna ta del av mer än 150 seminarier och möta mer än 80 utställare som kommer att ge en bredare förståelse för temat, vilka utmaningar som finns och som innehåller konkreta förslag på hur vi tillsammans kan arbeta vidare med frågorna, säger Malin Slätis.

Bland årets talareLars Arrhenius, diskrimineringsombudsman, Kitimbwa Sabuni, utvecklingsledare Länstyrelsen Stockholm, Elena Namli, professor i teologisk etik, Scott Leckie, grundare av Displacement Solutions, Beston Kalefa, ungdomscoach Tegelbruket, Boris René, fotbollsspelare och artist, Khalid Mohammed, ordförande för Förenade förorters ungdomsförbund, Mattias Gardell, religionshistoriker, Parul Sharma, människorättsjurist, Terese Cristiansson, journalist, KG Hammar, f.d. ärkebiskop, Gudrun Schyman, politiker, Jenny Westerstrand, ordförande ROKS, Cynthia Enloe, forskningsprofessor och författare, Daniel Poohl, vd och ansvarig utgivare för tidningen Expo, Hanna Wallensteen, psykolog, Barbro Westerholm, riksdagsledamot Liberalerna, Cecilia Ruthström-Ruin, ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, och många fler!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.