Bli värdstad

Mänskliga Rättighetsdagarna arrangeras i Helsingborg 23-25 november 2023 och i Skellefteå 14-16 november 2024.

Är ni intresserade av att bli värd för Mänskliga Rättighetsdagarna 2025? Läs gärna mer i våra riktlinjer för att bli värdstad och skicka in en intresseanmälan. En intresseanmälan är inte bindande. Intresseanmälan kan vara bra att göra om den lokala beslutsprocessen inte är helt klar ännu eller om bara delar av kriterierna kan uppfyllas och den ansökande vill ha en dialog om olika alternativa lösningar. 

Ansökan ska innehålla både information om engagemang och ekonomi. Både intresseanmälan och den formella ansökan skickas till info@mrdagarna.se

Bli huvudarrangör eller samarbetspartner

Arbetar din verksamhet med mänskliga rättigheter och vill ingå partnerskap med Mänskliga Rättighetsdagarna? Vi söker engagerade verksamheter som arbetar för att alla människors lika värde och rättigheter ska genomsyra samhället.

Som huvudarrangör är du en central figur och avsändare för Mänskliga Rättighetsdagarna och planerar forumets innehåll och upplägg tillsammans med kansliet.

Som samarbetspartner får du ökad synlighet i forumet, förtur till programplatser och val av monter samt möjlighet att medverka i beslutsprocesser.

Stötta oss

MR-dagarna vill att mänskliga rättigheter ska tillgängliggöras, intressera och inspirera. Utan det stöd vi får från våra partners skulle detta inte vara genomförbart. Genom att stötta MR-dagarna möjliggör du utbildning och kunskapsutbyte för en bred allmänhet, du bidrar till att hållbar utveckling frodas och förverkligas. Och till att mänskliga rättigheter prioriteras politiskt och samhällsmässigt.

År 2000 arrangerades första MR-dagarna. Syftet var att skapa en plattform för de tusentals röster och organisationer som kämpar och brinner för mänskliga rättigheter. Idag har vi vuxit till att bli nordens största forum för mänskliga rättigheter.

Kontakta info@mrdagarna.se för mer information och vid intresse.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.