Pressackreditera dig till MR-dagarna

Den 23–25 november arrangeras Nordens största forum för mänskliga rättigheter för första gången i Helsingborg. Varmt välkommen att bevaka de mest samhällsaktuella frågorna inom mänskliga rättigheter och demokrati

Pressackreditering

För att ackreditera dig eller boka intervjuer med talare, vänligen kontakta Kimia Eghtesadi. Förmedla den mediekanal du företräder i din ansökan. Beviljad pressackreditering gäller samtliga dagar och förser dig med biljett till hela evenemanget.

E-post: kimia.eghtesadi@mrdagarna.se

Telefon: 073 – 873 31 22


Vad är MR-dagarna?

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett icke-vinstdrivet samverkansprojekt mellan nio olika civilsamhällesorganisationer och en akademisk institution där Föreningen Ordfront är ekonomisk och juridisk huvudman. MR-dagarna har funnits sedan år 2000 och dess övergripande syfte är att lyfta fram utmaningar inom området för mänskliga rättigheter och bidra till kunskapsutbyte. Projektets mål är att frågor om mänskliga rättigheter ska komma högre upp på den politiska dagordningen och att respekten för de mänskliga rättigheterna ska genomsyra samhället. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.