Årets temabild och temafilm är här

Vilka klossar hade du velat lägga till?

De mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor har rätt att leva ett värdigt liv i frihet, trygghet och säkerhet. Men vad innebär trygghet och säkerhet för dig?

I Sverige har trygghet och säkerhet seglat upp som en av väljarnas viktigaste frågor inför valet 2022. Begreppen används ofta för att beskriva ett behov av att skydda någon eller något mot ett yttre hot, ofta i form av brottslighet eller ordningsstörningar. Men många olika faktorer påverkar upplevelsen av trygghet, och för att skapa ett samhälle som erbjuder trygghet för alla så måste många olika bitar finnas på plats. I år har vi valt att illustrera detta med ett torn byggt av klossar som representerar några av de olika faktorer som tillsammans behövs för att skapa ett samhälle där alla kan känna sig trygga och säkra.

I årets temafilm har vi frågat olika personer vad det innebär för dem att känna sig trygg och säker.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.