Rätten till utbildning och arbete i fokus 2023

Nu lanseras temat som ska genomsyra årets MR-dagar: Rätten till utbildning och arbete. Vill din verksamhet arrangera program på Nordens största forum för mänskliga rättigheter? – Idag öppnar vi även upp ansökan för programförslag!


MR-dagarna kommer att belysa rätten till utbildning och arbete ur en rad olika perspektiv och uppmärksamma hur möjligheter till och inom arbete och utbildning kan variera beroende på vem en är och vart en bor, men även erbjuda lösningar och metoder för hur vi bygger ett samhälle som garanterar rätten till utbildning och arbete för alla.

Vilka insatser krävs inom skolan för att stärka ungas framtidstro, förutsättningar och självbild? Hur kommer arbetsmarknaden att se ut i framtiden? Vilka innovativa lösningar kan hjälpa oss att ställa om och skapa nya hållbara arbetstillfällen? Detta är några av de frågor som kommer att belysas under årets arrangemang. Läs hela texten här.

Arbetar din verksamhet med mänskliga rättigheter, utbildnings- eller arbetsfrågor på en lokal, nationell eller global nivå? Från och med idag framtill 24 mars kan ni ansöka om att arrangera en programpunkt på MR-dagarna 2023. Läs mer och ansök här.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.