Arrangera program på årets tema

17-18 november äger Mänskliga Rättighetsdagarna 2022 rum på Conventum i Örebro. Nu lanserar vi temat för dagarna, Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet. Vill din organisation arrangera program på Nordens största forum för mänskliga rättigheter? – Idag öppnar vi även upp ansökan för programförslag!

Trygghet och säkerhet är en av väljarnas viktigaste frågor inför valet 2022. Begreppen används ofta i samma andetag och beskriver inte sällan ett behov av att skydda någon eller något mot ett yttre hot, ofta i form av brottslighet eller ordningsstörningar. Men ur ett MR-perspektiv är det viktigt  att vidga begreppen och istället tala om personlig säkerhet och social trygghet för alla människor.  Många faktorer påverkar upplevelsen av trygghet; vårt boende, tillgången till arbete, vår ekonomi, vår tillit till samhället, vår familjesituation, vår upplevelse av att behandlas likvärdigt med andra (icke-diskriminering), oro för problem i närmiljön, större globala hot som klimatkris, konflikter och mycket mer. Med en sådan bred syn på vad som skapar trygghet är det uppenbart att åtgärderna för att uppnå ett liv i trygghet för alla är många och komplexa.

Mänskliga Rättighetsdagarna vill tillföra ett tydligt människorättsperspektiv i samtalet om trygghet och säkerhet och öka förståelsen för hur vi kan främja ett liv i trygghet och säkerhet för alla.

Läs mer om temat här!

Har er organisation kunskap om och erfarenhet av att jobba med mänskliga rättigheter? – Skicka in ert programförslag senast 1 april!

Mänskliga Rättighetsdagarna vill tillföra ett tydligt människorättsperspektiv i samtalet om trygghet och säkerhet och öka förståelsen för hur vi kan främja ett liv i trygghet och säkerhet för alla. Nu bjuder vi in din organisation eller myndighet att vara med och bygga ett program som höjer kunskapsnivån och breddar debatten.

Mänskliga Rättighetsdagarna besöks årligen av 3 000-5 000 deltagare och programmet genomförs med omkring 150 seminarier, workshops, föreläsningar och kulturinslag. Under två fullspäckade dagar möts forskare, studenter, tjänstepersoner, aktivister, politiker, företagare och ideellt engagerade för att inhämta ny kunskap och inspiration kring mänskliga rättigheter. Ta chansen att nå ut med frågorna som din verksamhet brinner för genom att arrangera ett seminarium!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.