Hur är det att vara huvudarrangör?

Louise Lindfors, generalsekreterare, Afrikagrupperna

Mänskliga Rättighetsdagarna välkomnar Afrikagrupperna som ny medlem i arrangörsgruppen. Louise Lindfors, generalsekreterare på Afrikagrupperna, ser fram emot att bidra med perspektiv på mänskliga rättigheter som utgår från deras samarbete med civilsamhället i södra Afrika.

Varför har ni valt att gå med i Mänskliga Rättighetsdagarnas arrangörsgrupp?

Idag hotas de mänskliga rättigheterna på så många nivåer, av klimatförändringarna, av populism och anti-demokratiska krafter och av den ökande ojämlikheten globalt. Vi tycker att Mänskliga Rättighetsdagarna är en viktig plattform för att mobilisera, samla kraft, dela kunskap och nå ut till olika människor och organisationer!

Vilka perspektiv hoppas ni att Afrikagrupperna kan bidra med i gruppen?

Vi vill dela med oss av ett perspektiv på mänskliga rättigheter som utgår från vårt samarbete med civilsamhället i södra Afrika med en kompetens och analys inom demokrati, hållbarhet, rättvisa och feminism. Genom vår kunskap i dessa frågor och vårt breda nätverk hoppas vi bidra till inspiration, kreativitet och samarbetsglädje i arrangörsgruppen.

Vilka är era förhoppningar på Mänskliga Rättighetsdagarna?

Att träffa människor med engagemang och kunskap! Efter år av restriktioner är längtan efter att träffas i verkligenheten väldigt stor. Vi hoppas kunna bidra med intressanta seminarier och gäster och att bli fler i kampen för rättvisa i världen. I tider av oro, konflikter och hot är det en viktig motkraft att prata, lyssna, lära och inspireras av människors goda exempel på samarbete och förståelse för varandra!Läs mer om att bli partner här

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett civilsamhällesdrivet forum med tio organisationer i sin arrangörsgrupp. Arrangörsgruppen tar övergripande inriktningsbeslut för forumet och beslutar bland annat om tema, program, talare att bjuda in och värdstad. De organisationer som ingår i arrangörsgruppen är, Föreningen Ordfront, Afrikagrupperna, Amnesty, DemokratiAkademin, Fonden för mänskliga rättigheter, Ibn Rushd studieförbund, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.