• MR-dagarna till Helsingborg 2023!

  MR-dagarna till Helsingborg 2023!

  Nordens största forum för debatt och samtal om mänskliga rättigheter kommer till Helsingborg 2023! Mänskliga Rättighetsdagarna, Nordens största forum för debatt och samtal…

  Läs mer

 • Att mäta rasism utan att reproducera rasism

  Att mäta rasism utan att reproducera rasism

  För att hitta metoder mot rasism krävs mätverktyg. Men att mäta rasism utan att reproducera rasism är en utmanande uppgift. Det framgick vid lanseringen av boken ”Att mäta rasism”.

  Läs mer

 • Klimatkrisen hotar samers rättigheter

  Klimatkrisen hotar samers rättigheter

  Klimatkrisen är ett hot mot mänskliga rättigheter. Den globala uppvärmningen försvårar livsvillkoren, inte minst för renskötande samer i Sápmi. Samtidigt exploateras samernas traditionella marker.

  Läs mer

 • Hårdare tag mot kriminella drabbar barnen

  Hårdare tag mot kriminella drabbar barnen

  I Sverige lever cirka 30 000 barn med en förälder i fängelse. 160 000 barn berörs årligen av att en förälder lagförs. Riskerna för barn som lever med en frihetsberövad förälder går inte att ignorera.

  Läs mer

 • Beslöjade kvinnors otrygghet

  Beslöjade kvinnors otrygghet

  Otrygghet, mikroaggressioner och hijab – hur hänger det ihop? I ett panelsamtal arrangerat av studieförbundet Ibn Rushd på MR-dagarna delar muslimska kvinnor med sig av upplevda erfarenheter.

  Läs mer

 • Demokratispristagare:   For the People

  Demokratispristagare: For the People

  Föreningen Ordfront delar i år ut Demokratipriset till föreningen ”For the People” i Vivalla i Örebro. Föreningen startades av unga i Vivalla för unga i Vivalla.

  Läs mer

 • Svenska minoriteter och minoritetsstress

  Svenska minoriteter och minoritetsstress

  Bland Sveriges nationella minoriteter vittnas det om fördomar och diskriminering. Under de senaste åren har begreppet minoritetsstress börjat användas.

  Läs mer

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.