Vanliga frågor

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett icke-vinstdrivande samverkansprojekt som har vuxit till en central institution för alla som arbetar med och intresserar sig för mänskliga rättigheter. Varje år har vi omkring 2 000 – 4 000 besökare. Vårt syfte.
Det finns många olika typer av aktiviteter att ta del av under MR-dagarna. Den huvudsakliga aktiviteten är konferensprogrammet som består av 60 minuters program, seminarier, föreläsningar, panelsamtal, kulturinslag och workshops. För att ta del av konferensprogrammet behöver du köpa en biljett.

Varje år arrangeras omkring 100 konferensprogram på MR-dagarna. Programmen lyfter olika perspektiv på mänskliga rättigheter med utgångspunkt i det årliga temat. Programmen riktar sig till olika målgrupper och ämnar till att utveckla arbetet inom mänskliga rättigheter globalt och lokalt. Se filmade konferensprogram.

Utöver konferensprogrammet kan besökare ta del av miniseminarier, utställartorget och mängder av nätverksmöjligheter. Till dessa aktiviteter behöver besökare inte biljett utan enbart vara registrerade för fri entré.

Miniseminarier är 25 minuter långa panelsamtal och föreläsningar som arrangeras på mindre, öppna scener i samband med utställartorget. Varje år anordnas omkring 60 miniseminarier på MR-dagarna.

utställartorget befinner sig omkring 80 organisationer med montrar och bokbord. Här kan du lära dig mer om organisationers arbete, knyta nya kontakter och hitta nya sätt att engagera dig.
För att ta del av konferensprogrammet under MR-dagarna behöver besökare en biljett. Biljetter går att köpa via vår hemsida från och med våren framtill evenemangsstart. Konferensprogrammet består av samtliga 60 minuters seminarier som arrangeras under forumet vilket innefattar omkring två tredjedelar av samtliga arrangerade program.

Resterande program består av miniseminarier som är kostnadsfria för besökare att ta del av. Även montrar och samtliga aktiviteter på utställartorget samt Fredstorget är kostnadsfria att besöka. För att ta del av de kostnadsfria aktiviteterna behöver besökare registrera sig för fri entré. Det går att registrera sig för fri entré från och med hösten framtill evenemangsstart.
Information om Mänskliga Rättighetsdagarna 2024 publiceras här.
MR-dagarna är ett icke-vinstdrivande projekt som bland annat finansieras med hjälp av program- och utställarintäkter från medverkande organisationer. Majoriteten av organisationer betalar därför för att medverka under forumet. Priset varierar beroende på hur organisationer medverkar. Exempelvis genom konferensprogram, monter och/eller miniseminarium.

Samtidigt som Mänskliga Rättighetsdagarna är beroende av intäkter från myndigheter och organisationer som vill arrangera seminarier eller ställa ut på utställartorget försöker vi göra det möjligt för organisationer som inte har finansiella medel att delta. Lösningar för detta varierar från år till år, bland annat har vi  kostnadsfria bokbord samt möjlighet att ansöka om att arrangera program kostnadsfritt. Varje år upplåter vi även ett antal fribiljetter till organisationer och grupper som anses särskilt viktiga för temat.

Vidare kan organisationer medverka genom att bli huvudarrangör eller samarbetspartner. Dessa verksamheter betalar en fast årlig summa där bland annat biljetter, marknadsföring, programpunkter och monter ingår. Bli partner.
Mänskliga Rättighetsdagarna riktar sig till alla som är intresserade av och vill lära sig mer om mänskliga rättigheter. Forumet besöks årligen av 2 000 – 4 000 politiker och tjänstepersoner på lokal, regional och nationell nivå, representanter från civilsamhällesorganisationer, folkhögskole- och gymnasieelever samt studenter, lärare och forskare vid universitet och högskolor, näringsliv och en intresserad allmänhet.
Mänskliga Rättighetsdagarna anordnas årligen i olika städer i Sverige. 2023 arrangerades konferensen i Helsingborg och 2024 arrangeras det i Skellefteå.

För de städer som är intresserade av att stå värd för Mänskliga Rättighetsdagarna 2025 och framåt ska en formell ansökan lämnas in. Skicka in en ansökan.

Det bästa sättet för att få Mänskliga Rättighetsdagarna till din stad är att försöka påverka beslutsfattarna i din kommun eller lyfta intresset för lokala organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter. Som privatperson kan det bästa sättet vara att skicka ett brev till dina lokala politiker, göra en namninsamling eller ett medborgarinitiativ om det finns i din kommun så hoppas vi att vi ses i din stad!

För ytterligare information om möjligheten att Mänskliga Rättighetsdagarna ska arrangeras i din stad kontakta kansliet på info@mrdagarna.se
Just nu utlyser vi inga lediga praktikplatser och tjänster men håll utkik på vår hemsida för den senaste informationen.  

Varje höst och vår utlyser vi praktikplatser inför kommande termin. Praktikplatser inför vår 2025 utlyses under höstterminen. Praktikplatserna lämpar dig med en pågående högskoleutbildning inom statsvetenskap, journalistik, kommunikation, internationella relationer, mänskliga rättigheter eller liknande. 
Mänskliga Rättighetsdagarnas övergripande målsättning är att bidra till att respekten för de mänskliga rättigheterna genomsyrar samhället. I vårt arbete med konferensen utgår vi från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Vi anser att idén om mänskliga rättigheter är ett av mänsklighetens största framsteg. Respekten för mänskliga rättigheter är en grundval för fred, frihet, rättvisa, demokrati och hållbar utveckling. Men att verka för allas lika värde och rättigheter är inte enkelt och har aldrig varit det. Mänskliga Rättighetsdagarna är en mötesplats för forskare, studenter, tjänstemän, politiker, aktivister och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. I seminarierna är paneldeltagarna inte alltid överens och behöver inte heller vara det. Vår uppfattning är att det är viktigt att fortsätta mötas, diskutera och samla kunskap om mänskliga rättigheter även om vissa ämnen och frågeställningar kan vara svåra.
Mänskliga Rättighetsdagarna är ett projekt vars målsättning är att sprida kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. En viktig målsättning är att skapa en trygg arena för samtal och diskussioner, även svåra sådana.

Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna. Våld eller hot om våld får inte förekomma.

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv.

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarna har rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.