Syfte och vision

MR-dagarna har funnits sedan år 2000 och är Nordens viktigaste samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att vara en arena för inspiration, debatt, kompetensutveckling och nätverkande kring mänskliga rättigheter. Målsättningen är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. Någon motsvarighet till Mänskliga Rättighetsdagarna när det gäller antalet deltagare finns inte i Norden.

Vår historia

Initiativet att arrangera Mänskliga Rättighetsdagarna togs mot bakgrund av ett beslut under FN:s Wienkonferens 1993 som slog fast staternas ansvar för människors kunskap om sina mänskliga rättigheter. Behovet av mänskliga rättigheter var fortfarande något i hög grad okänt i Sverige – och i den mån det var känt bemöttes detta ofta med skepsis. I och med att det första grundläggande högskoleprogrammet om mänskliga rättigheter skapades i Sverige i slutet av 1990-talet blev behovet av ett gemensamt erfarenhets- och kunskapsutbyte uppenbart.

Mänskliga Rättighetsdagarna skapades som det forum för mänskliga rättigheter där ett gemensamt erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan forskare och lärare på högskolor och universitet, ansvariga på myndigheter, aktivister i frivilligorganisationer och politiker engagerade för mänskliga rättigheter kunde komma till stånd. Samtidigt var målsättningen för Mänskliga Rättighetsdagarna det skulle bidra till att frågor om mänskliga rättigheter kom högre upp på den politiska dagordningen.

Vårt syfte

Mänskliga Rättighetsdagarnas övergripande syfte är att vara Nordens viktigaste samlade mötesplats för frågor kring mänskliga rättigheter. Genom att bidra till kunskapsutbyte är målet att frågor om mänskliga rättigheter ska komma högre upp på den politiska dagordningen och bidra till att respekten för de mänskliga rättigheterna genomsyrar samhället. Vidare syftar MR-dagarna till att:

Vanliga frågor

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.