MR-dagarnas historia

Mänskliga Rättighetsdagarna har arrangerats i över 20 år på olika platser i Sverige.

Initiativet att arrangera forumet togs då det fanns ett behov av ett gemensamt erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan forskare och lärare på högskolor och universitet, ansvariga på myndigheter, aktivister i frivilligorganisationer och politiker engagerade för mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter var fortfarande något i hög grad okänt i Sverige – och i den mån det var känt bemöttes detta ofta med skepsis.

Idén om mänskliga rättigheter är ett av mänsklighetens största framsteg. Respekten för mänskliga rättigheter är en grundval för fred, frihet, rättvisa, demokrati och hållbar utveckling.

MR-dagarnas syfte och vision

Mänskliga Rättighetsdagarnas övergripande syfte är att vara Nordens viktigaste samlade mötesplats för frågor kring mänskliga rättigheter. Genom att bidra till kunskapsutbyte är målet att frågor om mänskliga rättigheter ska komma högre upp på den politiska dagordningen och bidra till att respekten för de mänskliga rättigheterna genomsyrar samhället. Vidare syftar MR-dagarna till att:

‣ Bredda och fördjupa det offentliga samtalet, sprida kunskap kring mänskliga rättigheter. Erbjuda kunskap och metoder för praktisk tillämpning av de mänskliga rättigheterna.

‣ Skapa en arena för alla som arbetar med eller intresserar sig för mänskliga rättigheter att träffas och utbyta erfarenheter. Utveckla samarbetet mellan civilsamhället och myndigheter.

‣ Lyfta fram utmaningar inom området för mänskliga rättigheter lokalt och globalt. Utveckla lokalt och regionalt MR-arbete i Sverige genom att förlägga arrangemanget i olika delar av landet.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.