Uteblivet bistånd bidrar till instabila demokratier

Louise Lindfors, Afrikagrupperna

Vilken omställning krävs för att Afrika som kontinent ska bli självförsörjande och vilka hot står det svenska civilsamhället inför? Vi har intervjuat Louise Lindfors, generalsekreterare på Afrikagrupperna, för att ta reda på hur de och deras partnerorganisationer i södra Afrika påverkas i omställningens tid.

Det som påverkar människor allra mest är dels energifrågan och ojämlikheten som ökar. Recession, inflation, att demokratin backar och att människors tilltro till de styrande politikerna minskar gör att både de som lever i fattigdom samt stora delar av den tidigare växande medelklassen stora delar av den tidigare växande medelklassen fått betydligt svårare livsvillkor efter pandemin. Våldet och misstron ökar då vilket slår extra hårt mot kvinnor, barn och människor i migration.

Tyvärr finns ett politiskt mönster idag där protektionism ställs som en motsats till solidaritet och som resulterar i att regeringar drar in bistånd eller kopplar internationellt bistånd till villkor om handel eller migration som ska gynna givarlandet. Det är en otroligt ogenomtänkt förändring som ytterligare bidrar till instabila demokratier, både i globala syd som här i Sverige. Det är inte i linje med vad vi som land och som befolkning säger att vi vill!

Alla mätningar visar att det finns ett starkt engagemang och förtroende för icke statliga organisationer som i decennier varit en kraft för mänskliga rättigheter och demokrati. Jag tror verkligen att människor skulle bli upprörda om alla förändringar inom biståndspolitiken blev mer kända. Men det är väldigt svårt att förklara vad som händer och förstå alla risker och hot mot civilsamhället just nu.  

Alla civilsamhällesorganisationer behöver verkligen nå ut med sin kunskap, expertis och sitt engagemang till medborgare i hela Sverige, så MR Dagarna är verkligen en unik plattform där även regioner, kommuner, skolelever och intresserad allmänhet kan lära sig mer och kanske hitta vägen in i ett engagemang! Att mobilisera, få nya perspektiv och förstå mer av världen är det bästa sättet att bidra till en bättre värld! 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.