Kommersiella krafter har kapat den gröna omställningen

Peter Johansson och Camille Parguel, Göteborgs universitet

I vår intervju med Göteborgs universitets Samhällsvetenskapliga fakultet berättar Peter Johansson, universitetslektor, om hur den gröna omställningen påverkar urfolk. Camille Parguel, doktorand, berättar om vad en mötesplats som MR-dagarna innebär för universitetet och deras studenter. Både Peter och Camille arbetar på Institutionen för globala studier under den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Vad innebär den gröna omställningen för vår samtid?

Begreppet och behovet av en “grön omställning” har till stor del kommit att kapas av kommersiella och andra krafter som ett argument för att öka uttaget av kritiska mineraler och grön energiproduktion. Denna exploatering sker runt om i världen, inte sällan på urfolks traditionella landområden. Vi behöver därför en diskussion om hur samhället kan ställas om på ett sätt som inte bara beaktar behovet av ekologisk hållbarhet utan också respekterar urfolks rättigheter.

Göteborgs universitet bedriver en del forskning kring samers rättigheter, hur påverkas urfolk av den gröna omställningen?

Urfolks rättigheter har kränkts dagligen runt om i världen i århundraden och den snabba samhällsutvecklingen mot att producera grön teknik och grön el spär på denna utsatthet. Urfolks rättigheter utmålas som något som inte bara står i vägen för utveckling i allmänhet, nu sägs man dessutom stå i vägen för hela mänsklighetens överlevnad när man protesterar mot nya och fortsatta intrång på traditionella marker. Paradoxalt nog är många urfolksgrupper, särskilt i arktiska områden, extra hårt drabbade av klimatförändringarna och de är de första att framhålla att åtgärder måste tas. Detta försätter många urfolk, inklusive samerna, i en situation där förståelsen i samhället minskar för urfolkens behov att bruka sina traditionella marker för sin försörjning och för att kunna bevara och utveckla sina kulturer och språk.

Varför är MR-dagarna ett viktigt forum för Göteborgs universitet att samarrangera? 

Mänskliga rättigheter är en viktig del av forskningen vid Göteborgs universitet. För oss är det en fantastisk möjlighet att delta i organiseringen av ett storskaligt forum som MR-dagarna eftersom det bidrar till att skapa en dialog mellan vår forskning och det arbete som utförs av yrkesverksamma inom mänskliga rättigheter och den bredare allmänheten. Samhällsvetenskapliga fakulteten erbjuder även utbildning i mänskliga rättigheter på avancerad nivå i flera olika masterprogram. Som huvudarrangör är vi angelägna om att skapa en plats där människorättsstudenter kan bredda sina horisonter och nätverka med aktivister, företag och offentliganställda som arbetar med människorättsfrågor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet är en av MR-dagarnas huvudarrangörer och kommer att anordna flertal seminarier under forumet i Skellefteå. Tills dess kan ni läsa mer om dem här!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.