Det finns skillnad mellan rättigheter och rättvisa

Seinab Hilowle, Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU)

RFSU blir samarbetspartner till MR-dagarna 2024! Ett partnerskap som markerar ett viktigt samarbete mellan två organisationer som strävar efter att främja och försvara mänskliga rättigheter.

– Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, är en självklar del av mänskliga rättigheter. Men frågorna är under hot runt om i världen. Som partner till MR-dagarna vill få med oss fler i arbetet för en värld där alla människor kan bestämma över sin kropp och sin sexualitet, berättar Seinab Hilowle, sexualpolitisk sakkunnig på RFSU.

Under Mänskliga Rättighetsdagarna i Skellefteå kommer RFSU att belysa hur hotet mot SRHR uttrycks i Sverige. Seinab berättar om hur ungas rätt till sexualundervisning och HBTQI-rättigheter ifrågasätts i landet och under forumet i november planerar organisationen att belysa bland annat tillgången till abortvård.

– Vi vill också betona skillnaden mellan rättigheter och rättvisa. Trots att vi formellt har rättigheter finns det hinder i samhället som gör att alla inte har samma möjligheter att utnyttja dem, fortsätter Seinab.

Utöver att arrangera seminarier under forumet ser RFSU fram emot att träffa olika typer av organisationer för att utbyta nya idéer och kontakter.

– Samarbetet mellan MR-dagarna och RFSU är ett viktigt steg mot att öka medvetenheten och främja positiva förändringar inom området för sexuell hälsa oavsett kön, sexuell läggning eller identitet. Vi ser fram emot att tillsammans med RFSU, öka kompetensen kring sexuella och reproduktiva rättigheter, berättar MR-dagarnas projektledare, Malin Slätis.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.