Vi gör allt vi kan för att driva verksamheten som vanligt

Helen Hugosson, Sensus studieförbund

Sensus är en av Sveriges nio studieförbund och huvudarrangör till MR-dagarna. I vår intervju med Helen Hugosson, verksamhetsutvecklare för Sensus region Norrland, berättar hon om hur studieförbund motverkar Sveriges utbredda ensamhet, MR-dagarnas roll i deras demokratiarbete och Sensus framtid.

2024-2026 minskar det statliga stödet till studieförbunden med en tredjedel. Vad kommer det att få för konsekvenser?

Det kommer bli svårt att bibehålla viktig folkbildningsverksamhet i landets alla 290 kommuner. Svårare att nå de grupper som kanske behöver oss som mest. Studieförbunden har redan nu tvingats säga upp personal och stänga igen verksamhetslokaler som en konsekvens av de minskade anslagen. Samtidigt gör vi allt vi kan för att fortsätta bedriva verksamheten som vanligt. Att få människor att mötas, påbörja bildningsresor, fördjupa sig i och träna demokrati i vardagen, inte bara på valdagen.  

Vad innebär ett huvudarrangörsskap av MR-dagarna för er verksamhet?

MR-dagarna är en superviktig mötesplats för både oss i Sensus och andra närstående organisationer och grupper. På MR-dagarna får vi möjligheten att möta myndigheter, forskare och politiker med mera och utforska hur vi tillsammans kan arbeta vidare och djupare med mänskliga rättigheter.

Sensus har under lång tid arbetat med både rättighets- och hållbarhetsfrågor. Vi är också profilerade mot att jobba med livsfrågor, kulturella uttryck och för en existentiell hållbarhet. Under forumet hittar vi nya vägar och metoder i många svåra frågor för att tillsammans verka för ett existentiellt hållbart samhälle. 

”Möten förändrar människor, människor förändrar världen” är en viktig devis inom Sensus berättar du. Vilka omställningar har skett i sättet människor möts och hur påverkas vi av mänskliga möten?  

En bärande idé med folkbildningens pedagogik och metodik är att människor möts och att alla i gruppen känner sig trygga och får utrymme att dela med sig av tankar, idéer och åsikter. Att få mötas är ett djupt grundläggande mänskligt behov. Därför är det sorgligt att höra rapporterna om den utbredda ensamheten i Sverige, som bara tycks öka. Bara utifrån den aspekten är mötet med andra människor viktigt – möjligheten att bryta sin isolering och vara en del av en meningsfull gemenskap. 

Sensus studieförbund är en av MR-dagarnas huvudarrangörer och kommer att anordna flertal seminarier under forumet i Skellefteå. Tills dess kan ni läsa mer om dem här!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.