Har Sverige en funktionell arbetsmarknad? Bedöm själv

Foto: Mariaserena Baretta

År efter år konstateras det att personer med funktionsnedsättning förvärvsarbetar i betydligt lägre utsträckning än övrig befolkning, trots att rätten till arbete är en mänsklig rättighet, berättar Funktionsrätt Sverige.

Enligt Statistikmyndigheten, SCB har endast 52 % av gruppen funktionsnedsatta med anpassningsbehov i arbete, arbete. Bland personer som upplever sig ha en funktionsnedsättning ligger siffran på 44 %.

Varför detta omfattande problem? 
Några orsaker är bortsortering vid rekrytering, omedvetna fördomar bland arbetsgivare, brist på kunskap & uppföljning av lagar och regler.

Det påverkar i sin tur möjligheten att vara en del av samhällsgemenskapen, egenförsörjning, skatteintäkter och bidragande till kunskap och perspektiv som främjar tillväxt och hållbar utveckling på både individ, företag och samhällsnivå.

Alla vinner på en förändring. Så, vad kan vi göra? Här kommer några tips!
💡 Stötta arbetsgivare i praktiken, men se upp! Behandla inte arbetsgivare som en homogen grupp. Rikta din kommunikation beroende på vilken arbetsgivargrupp du vill attrahera! 
💡 Utbilda arbetsgivare i mänskliga rättigheter, arbetsmiljölagen och omedvetna fördomar! 
💡Följ upp! Lämna mycket lite åt slumpen.

Text av Mariaserena Baretta.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.