Hårdare tag mot kriminella drabbar barnen

Bild: Pressmaterial från Erikshjälpen

I Sverige lever cirka 30 000 barn med en förälder i fängelse. 160 000 barn berörs årligen av att en förälder lagförs. Riskerna för barn som lever med en frihetsberövad förälder går inte att ignorera, enligt Ida Storm Mukwana, programkoordinator på Erikshjälpen.

De här barnen löper högre risk att hamna i kriminalitet, missbruk och drabbas av psykisk ohälsa, säger Storm Mukwana.

Att som barn leva i en familj med en frihetsberövad förälder kan, enligt Erikshjälpen och hjälporganisationerna Bufff och Solrosen, leda till starka oroskänslor av separation. Andra problem är risken för ekonomiska problem, social utsatthet och utanförskapet, som det innebär med en frihetsberövad förälder.

– Det kändes som jag var den enda i världen med en mamma i fängelse. Jag ville inte skaffa nära vänner eftersom de då skulle få reda på att min mamma satt frihetsberövad, berättar Lina Hellmark, dotter till en frihetsberövad mamma, idag familjestödjare och sakkunnig på Bufff.

Många gånger undviker föräldrarna att berätta sanningen om varför föräldern inte är närvarande. Det är problematiskt, enligt Ann-Sophie Palmér, projektledare på Solrosen. Organisationen arbetar under värdeorden “Man måste få veta” och understryker vikten att informera barnet.

– Information är en så oerhört central del för att barnet ska förstå sin situation, berättar Palmér.

Den förra regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att öka stödet till de här barnen, vilket Palmér välkomnar. Hon vill dock se mer omfattande åtgärder för en bättre tillvaro för barnen i hela Sverige då stödet kan se olika ut i olika delar av landet.

– Vi vill se nationella riktlinjer. Det ska inte vara avgörande var i landet barnet bor vilket stöd som ges. Med nationella riktlinjer blir stödet mer riktat och jämlikt, säger Palmér.

Det finns möjligheter för barn att besöka sin förälder och bo tillsammans i särskilda familjerum i fängelset. Idag är det många av dessa som görs om till fängelseplatser på grund av platsbristen på landets fängelser och möta regeringens nya, tuffare brottsbekämpande politik.

– I samtalet om hårdare tag mot kriminella undrar jag vem som egentligen tänker på barnen, säger Ida Storm Mukwana.

Text: Viktor Gauffin

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.