Höga ambitioner för mänskliga rättigheter i Helsingborg

Utsikt från Kärnan, Helsingborgs 700 år gamla vakttorn som ligger mellan Helsingborgs centralstation och Helsingborg Arena!

För första gången någonsin arrangeras MR-dagarna i Helsingborg. Hos de lokala värdarna Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Helsingborgs stad är förväntningarna inför forumet höga.

Helsingborgs stads vision för år 2035 säger att Helsingborg ska vara en gemensam stad där gemenskap, jämlikhet och tolerans råder. En röd tråd i Helsingborgs stads programpunkter är barn och unga, där ungas egna röster och erfarenheter kommer att ges utrymme. Lars Thunberg, ordförande i beredningen för livskvalitet i Helsingborgs stad, ser fram emot att lyfta frågorna och lära mer tillsammans med andra under MR-dagarna.

–Det känns fantastisk spännande att Helsingborgs stad får stå som lokal värd för Mänskliga Rättighetsdagarna 2023. Helsingborgs stad har höga ambitioner för mänskliga rättigheter och lika möjligheter för alla, vilket är en bärande del i stadens arbete för livskvalitet, berättar han.

Länsstyrelsen Skåne har ett viktigt uppdrag när det gäller att främja genomslaget för de mänskliga rättigheterna i länet. I deras programpunkter kommer de bland annat att belysa vikten av trygga uppväxtvillkor och kartlägga faktorer som kan förebygga utanförskap eller psykisk ohälsa.

– Vi ser MR-dagarna som en självklar mötesplats för att stärka vårt arbete och kompetens inom området. Vi vill också inspirera till förändring och utveckling i rättighetsarbetet genom våra seminarier om trygga och goda uppväxtvillkor, lika rätt till arbete och systematisk inkludering samt jämställda arbetsvillkor på lokal och regional nivå, säger Martina Holmgren, MR-strateg på Länsstyrelsen Skåne.

Region Skånes Likarättsakademi är på plats med monter under dagarna och Regionfullmäktiges ordförande i Region Skåne Annika Annerby Jansson menar att det betyder mycket för Skåne att MR-dagarna förläggs till Helsingborg.

– Region Skåne ser frågor inom mänskliga rättigheter som en viktig nyckel för regional utveckling och tillväxt. Mänskliga Rättighetsdagarna kommer fylla på med ny kunskap och nya verktyg till alla som arbetar med dessa frågor inom såväl staden som hela regionen.

Urval av program som arrangeras av de lokala värdarna:

Rätt till en andra chans – om unga med brottsregister och vägen till arbetslivet
Arrangör: Helsingborgs stad

Unga HBTQIA+personers röster om utsatthet och diskriminering i skola och arbetsliv
Arrangör: Helsingborgs stad, fri entré!

Trygga och goda uppväxtvillkor – en förutsättning för rätten till utbildning och arbete 
Arrangör: Länsstyrelsen Skåne

Ny rapport: Jämställda arbetsvillkor på lokal och regional nivå
Arrangör: Länsstyrelserna i Skåne och Västra Götaland, fri entré!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.