Det första året med Institutet för mänskliga rättigheter

Institutet för mänskliga rättigheter inrättades genom ett riksdagsbeslut och verksamheten startade den 1 januari 2022. I början av 2023 tillträdde Fredrik Malmberg som institutets första ordinarie direktör. Institutet medverkar i år för andra gången på MR-dagarna och ser fram mot att berätta mer om verksamheten.

Hej Fredrik och grattis till ditt nya spännande uppdrag. Vem är du?
– Jag har en bakgrund i barnrätts- och funktionsrättsfrågorna, efter att i drygt två decennier arbetat, först på Rädda Barnen i Sverige och internationellt, därefter som Barnombudsman och senast som generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten.


Varför tackade du ja till att bli ny direktör för Institutet för mänskliga rättigheter?
– Det är ett oerhört spännande uppdrag att tillsammans med styrelse och medarbetare få vara med och forma Sveriges nya oberoende institut för mänskliga rättigheter. Liknande institutioner med uppdrag att följa, undersöka och främja mänskliga rättigheter finns i drygt 100 länder, i våra nordiska grannländer och i de allra flesta EU-länder, och nu äntligen även i Sverige.

Trots att institutet inte funnits speciellt länge har det varit ett intensivt år för institutet. Vad har ni haft för er?
– Vi har stärkt institutets förmåga, rekryterat medarbetare, haft omfattande dialoger med rättighetsbärare och civilsamhälle, inrättat rådet för de mänskliga rättigheterna och startat upp flera viktiga arbeten kopplat till aktuella områden som rör mänskliga rättigheter och Sveriges internationella åtaganden. Det har varit full fart!

Vad hoppas ni att institutet kommer kunna göra rent konkret?
–Som direktör vill jag verka för att institutet baserat på gedigna analyser kraftfullt kan driva på så att mänskliga rättigheter inte enbart omsätts i skärpt lagstiftning och bättre myndighetsbeslut, utan också får ett tydligt avtryck i människors vardag. Det är hur rättigheterna omsätts i praktiken som blir avgörande. För institutets del är dialogen med rättighetsbärare, erfarenheter och röster från berörda personer och grupper, av stor betydelse. Genom den dialogen och våra samtal med experter, myndigheter, regioner och kommuner, får vi goda underlag för våra förslag om hur rättigheterna kan stärkas bättre i praktiken.

I år arrangerar MR-institutet:

MR-utvecklingen i Sverige – Institutet för mänskliga rättigheter rapporterar
Torsdag 23 november, 10:00 – 11:00

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.