Kan skolan motverka ungdomsbrottslighet?

Arrangör: Brottsofferjouren Sverige och Sensus studieförbund
Medverkare: Markus Haile, Eduardo Gran Villanueva Contreras, Iraj Shirkhani, Marika Andersson, Nadim Ghazale

Hopp eller hopplöshet?

I samtal kring barn och unga i utsatta situationer är det lätt att känna en sorts hopplöshet. Denna hopplöshet är något som panelen samstämmigt jobbar emot. De menar att ungdomar som upplever att skolan och vuxna redan har gett upp hoppet, ökar risken för att de själva gör detsamma. Därför är det viktigt för både civilsamhället, myndigheter och näringsliv att våga tro att det går att vända den negativa trenden kring försämrade skolresultat och ökad kriminalitet i skolan.

Myndighetssekretess

I Sverige saknas det ett samarbetsforum mellan myndigheter för frågor kring barn i risk att på olika sätt hamna i utanförskap. Detta beror bland annat på sekretesslagar som begränsar möjligheter för samtal och samarbete mellan myndigheter. Nu kommer regeringen med ett förslag om att delvis slopa sekretessen. Ett förslag som bland annat Nadim Ghazale tror kommer förbättra skolan och andra myndigheters medverkan i kampen mot ökad ungdomsbrottslighet. Vad tycker du? Ska sekretessen finnas kvar eller tas bort?

Preventionsmetoder

Allmänprevention och individualprevention är två ytterligare metoder som ofta ställs emot varandra i mediedebatter. Det förstnämnda går ut på att minska kriminalitet genom att avskräcka allmänheten från att begå brott. Individualprevention ämnar å andra sidan till att förhindra enskilda brottslingar från att begå nya brott. Men panelen menar att dagens problem är komplexa och metoderna bör istället samverka för att nå ut från så många olika håll som möjligt.

Slutligen svarar Marika Andersson, rektor i Lövgärdet kommun, på vilken samhällelig insats som är viktigast för att motverka ungdomsbrottslighet och utanförskap.
– Satsa på skolan, det är där allt börjar.

Text: Sally Löfström.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.