Vad är verkligt med artificiell intelligens?

Arrangör: Svenska kyrkan Helsingborg. Medverkare: Stefan Larsson, Mats Alden, Elin Ax, Jonas Ledendal.

Vem har känslor och vad har medvetenhet?

För att förstå det mänskliga i AI behöver vi förstå det mänskliga i oss. Våra känslor och relationer utgör vår mänsklighet och dras detta till sin yttersta spets så kan människan jämföras med en ytterst komplicerad maskin. Därför kan även AI anses vara medveten och mänsklig menar panelen. Vidare måste AI respektera människors fri- och rättigheter. Samtidigt ska det användas i krig. Vem tar då ansvar för vad AI uträttar och vilka regler ska stipuleras för att människan ska ”hjälpas, istället för att stjälpas” av AI? 

Är verkligheten en illusion?

Avslutningsvis diskuterar panelen utvecklingen av ‘dödskulturen’ i samband med AI. Det handlar framförallt om personer som väljer att fortsätta en relation med en avliden närstående via AI. Mats Alden som är präst och bekant med den komplicerade processen av att bearbeta döden, berättar att vi människor tenderar att läsa in intentioner och personligheter även där dessa inte nödvändigtvis finns. Därför är det möjligt att individer använder AI för minnas en bortgången partners röst eller fortsätta en relation med en närstående som inte längre är vid liv.

Men Mats menar att människan ändå är medveten om att denna relation är en illusion. Frågan är då om denna medvetenhet kommer att skapa en dissonans i relationen eller om människan i slutändan ”går på det” och uppfattar illusionen som verklig. Mats gör sig påmind om filmen Her (Spike Jonze) där Theodore (Joaquin Phoenix) blir förälskad i operativsystems-rösten Samantha (Scarlett Johansson). Han diskuterar framtiden där människan kanske hellre umgås med en skräddarsydd AI istället för att skapa ‘mänskliga’, komplicerade relationer. 

Text: Malin Rosenmüller Nordlander

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.