MR-dagarna till Helsingborg 2023!

Nordens största forum för debatt och samtal om mänskliga rättigheter kommer till Helsingborg 2023!

Mänskliga Rättighetsdagarna, Nordens största forum för debatt och samtal om mänskliga rättigheter, förläggs till Helsingborg 2023. Konferensen arrangeras årligen i olika städer i Sverige och syftar till att lyfta frågor om mänskliga rättigheter högre upp på den politiska dagordningen.

Arrangemanget vill också bredda och fördjupa det offentliga samtalet om mänskliga rättigheter och erbjuda kunskap och metoder för praktisk tillämpning av de mänskliga rättigheterna på lokal, nationell och internationell nivå.

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett forum initierat och arrangerat av civilsamhället och projektägare är föreningen Ordfront. Initiativet till att ansöka om att bli värdstad var ett gemensamt arbete mellan Helsingborg Convention and Event Bureau och Helsingborgs stads stadsledningsförvaltning. Helsingborgs stad är tillsammans med Region Skåne lokala värdar för arrangemanget.

– Det känns fantastisk spännande att Helsingborgs stad får stå som värd för Mänskliga Rättighetsdagarna 2023. Helsingborgs stad har höga ambitioner för mänskliga rättigheter och lika möjligheter för alla, vilket är en bärande del i stadens arbete för livskvalitet. MR-dagarna blir ett bra forum att lyfta frågorna och lära mer tillsammans med andra, säger Lars Thunberg (KD), ordförande i Beredningen för livskvalitet i Helsingborgs stad.

– Region Skåne ser frågor inom mänskliga rättigheter som en viktig nyckel för regional utveckling och tillväxt. Mänskliga Rättighetsdagarna kommer fylla på med ny kunskap och nya verktyg till alla som arbetar med dessa frågor inom såväl staden som hela regionen. Det betyder därför mycket för Skåne att under 2023 få välkomna denna viktiga konferens till oss, säger Annika Annerby Jansson, regionfullmäktiges ordförande (M) i Region Skåne.

Projektägaren Ordfront ser fram emot att samarbeta med kommuner, lokala myndigheter och civilsamhälle under kommande år för att skapa ett intressant och relevant arrangemang för Helsingborg och Skåneregionen.

– MR-dagarna är en central mötesplats för praktiker, forskare, myndighets- och kommunanställda, förtroendevalda och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Men den är också öppen för allmänheten och en stor del av forumet är dessutom gratis. I tider när mänskliga rättigheter, demokrati och allas lika värde ifrågasätts både i Sverige och på flera håll i världen är den mötesplatsen än viktigare, säger Anna Wigenmark, generalsekreterare för föreningen Ordfront.

Mänskliga Rättighetsdagarna kommer att genomföras på Helsingborg Arena den 23-25 november 2023.  

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.