Mutor och korruption finns i alla samhällssektorer

Arrangör: Institutet Mot Mutor. Medverkare: Parul Sharma, Olivia Törnell Andersson, Annika Andersson

Göra karriär utan kontakter? 

Ett brett problem i Sverige är den så kallade nepotistiska korruptionen, en vänskapskorruption som favoriserar vänner och familj på exempelvis arbetsplatsen och 51% av svenskar menar att de har sett eller misstänkt korruption. Att vara en demokrati räcker alltså inte för att eliminera korruption och mutor i ett samhälle. Det måste ske ett proaktivt antikorruptionsarbete som är ansvarsutkrävande, stoppar tystandskulturer, värdesätter transparens och allas deltagande.  

Den korrupta hållbarheten 

Institutet ser förebyggandet av korruption som en förutsättning för att nå alla hållbarhetsmål i Agenda 2030. Inom biståndsarbetet förekommer korruption ofta i form av maktmissbruk och intressekonflikter. Talarna informerar att den årliga kostnaden för korruption är 35 tusen miljarder kronor vilket jämförs med den årliga genomförande kostnaden för Agenda 2030 vilket är 25 tusen miljarder kronor. “Utan det ekonomiska svinnet som korruptionen medför hade man kunnat göra enorma framsteg för att nå hållbarhetsmålen” berättar juristen Olivia Törnell Andersson.

Mutor och korruption slår mot demokratin, det slår mot alla mänskliga rättigheter, mot barnens rättigheter, kvinnors rättigheter, minoriteters rättigheter, småbrukares rättigheter, jordbrukares rättigheter. You name it. Ni hittar mutor och korruption i alla samhällssektorer.

– Parul Sharma, Institutet Mot Mutor

Institutet tar upp mål 6 i agenda 2030 “Rent vatten och sanitet” som ett exempel. Miljömyndigheter är bland de mest korrupta myndigheterna i världen vilket gör att många invånare inte får tillgång till vatten och sanitet i länder även när dessa finns.  

Så hur tänker bedragarna? Det är det viktigaste att förstå för att kunna förhindra korruption. Se hela seminariet för att ta reda på mer. 

Text: Malin Rosenmüller Nordlander

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.