Underlätta inträdet på arbetsmarknaden för utrikes födda

Porträttfoto på Cecilia Ramqvist taget utomhus. Cecilia kollar in i kameran med ett litet leende, fotot är klippt vid henens axlar. Bakgrunden är oskarp och utgörs av mörkgröna träd
Cecilia Ramqvist

Sveriges Kommuner och Regioner är Sveriges största arbetsgivarorganisation och medlemsorganisation för alla kommuner och regioner i landet. Deras uppgift är att utveckla Sveriges kommuners och regioners verksamhet. Utöver att vara samarbetspartner till MR-dagarna, tecknar SKR de centrala kollektivavtalen, rådgiver beslutsfattare och belyser viktiga omvärldsförändringar. Cecilia Ramqvist, Demokratienheten, berättar mer om hur organisationens arbete påverkar allmänheten.

Årets tema är Rätten till utbildning och arbete – vad betyder rättigheterna för SKR:s medlemmar?

– Utbildning och arbete finns i hjärtat av det kommunala kärnuppdraget. Skolan är förstås en central del av kommunernas verksamhet, liksom arbetsmarknadsinsatser. Inom båda områdena är icke-diskriminering och det kompensatoriska uppdraget väldigt tunga ur MR-synpunkt. Skolan är ett verksamhetsområde som engagerar och som i stort sett alla i Sverige kommer i kontakt med. Inom skolan är man ofta van att tala om mänskliga rättigheter, exempelvis utifrån läroplanen eller barnkonventionen.

SKR:s medlemmar är stora arbetsgivare och har ansvar för allas rätt till grundutbildning – var det svårt att välja tema för era seminarier?

– Kommuner och regioner har omkring 1,2 miljoner anställda. Bara att vara en så stor arbetsgivare förpliktigar och möjliggör egna insatser för ökad jämlikhet på arbetsplatserna och ett medvetet arbete med personalpolitiken. SKR erbjuder stöd och utveckling till kommuner och regioner både relaterat till arbetsgivarrollen och kopplat till arbetsmarknadsinsatser. Dessutom erbjuder SKR utbildningar, nätverk och stöd till medlemmarna relaterat till förskola, skola och gymnasienivå. Så det är klart att vi har en massa intressant arbete att dela med oss av, utöver de seminarier som vi nu kommer anordna!

Ett av era seminarier kommer att handla om de svårigheter som nyanlända och utrikesfödda har när det gäller att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden och inom välfärdssektorn och ni pekar särskilt på de språkliga utmaningarna. Vilka kunskaper och lösningar hoppas ni att besökarna på MR-dagarna får med sig från det samtalet?

– Vi kommer dels visa hur viktiga nyanlända och utrikes födda är för välfärden och att vi fortsättningsvis behöver ta till vara på allas kompetens för att klara de demografiska utmaningar vi står inför. Språket kan vara en utmaning och något man behöver jobba med och få förutsättningar att utveckla. Det tar tid att lära sig ett nytt språk, särskilt att använda det i yrkesrelaterade situationer, och då blir arbetsplatsen en viktig arena. Då behövs språkutvecklande arbetssätt och möjligheter att kombinera arbete och språkutbildning.

I år arrangerar SKR:

Barns rätt till förskola – för psykiska hälsa och en jämlik start i livet
Fredag, 24 november 12:30-13:30

Svenska språket – en utmaning för utrikes födda
Fredag, 24 november 15:30-16:30

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.