Tillgänglighet

Mänskliga Rättighetsdagarna strävar efter att vara en tillgänglig konferens och arbetar kontinuerligt för att nå detta mål. Här har vi försökt att svara på de vanligaste frågorna. Har du andra frågor eller funderingar? Kontakta oss på info@mrdagarna.se.

Vi strävar efter att det ska finnas hörslinga i samtliga seminarielokaler och vid scener. Om hörslingan inte fungerar kontakta volontärer på plats.
En stor del av seminarierna på MR-dagarna teckenspråks- och/eller skrivtolkas. Dessa kommer att finnas utmärkta i schemalistan i programtidningen och på vår webb. Kontakta oss om det finns andra seminarier som du vill ta del av som inte tolkas för närvarande så försöker vi lösa detta. Programmet tolkas genomgående till svenskt teckenspråk.
Vi har för närvarande inga seminarier som dövblindtolkas. Kontakta oss om du önskar dövblindtolkning till något seminarium. Vi försöker att tillgodose deltagarnas behov i så stor utsträckning som möjligt.
Alla lokaler är anpassade för rullstolsburna.
Programmet i punktskrift kan hämtas i informationsdisken. Vill du ta del av programmet i punktskrift tidigare eller är i behov av något annat material så kan du kontakta oss. Programmet finns även tillgängligt på vår hemsida.
Behöver du ledsagare kan du vända dig till tillgängliga volontärer i informationsdisken. Kontakta oss gärna om du redan nu vet att du vill ha ledsagare.
Ja.
Maten som serveras på MR-dagarna är genomgående vegetarisk. Hör gärna av dig till oss om du har mycket specifika kostbehov så kan vi undersöka om det går att göra en specialbeställning.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.