Ultrasnabbt mode – en påfrestning för klimatet

Arbetare på en av Sheins fabriker i Kina. Foto: Panos Pictures/Public Eye

Under ett seminarium som arrangerades av Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) på Mänskliga Rättighetsdagarna, diskuterades det nya fenomenet inom klädindustrin –”Ultra fast fashion”. Våra kläder produceras i allt högre takt och nya, snabba digitala konsumtionssätt innebär en allt större påfrestning för vårt klimat. Enligt forskaren Magnus Boström konsumerar vi i Sverige kläder som om vi hade fyra jordklot.

”Fast fashion” har under senare år blivit alltmer synonymt med en ökad produktionstakt inom klädindustrin, ofta förlagd i länder som Bangladesh eller Indien. Idag talas det om ett nytt uttryck, “Ultra fast fashion” för att illustrera hur klädindustrin ökat takten ytterligare. 

– Företag producerar saker på extremt kort tid, ofta med bara några dagar mellan design och färdig produkt, säger Malin Kjellqvist, sakkunnig inom företag och mänskliga rättigheter på Fair Action. 

Även vårt sätt att konsumera kläderna har förändrats. Istället för att handla i butiker köper vi kläder genom appar, som Wish och Shein. Klädhandlarappen Shein gick under årets andra kvartal om Amazon med fler nedladdningar. 

Malin Kjellqvist, sakkunnig i företag och mänskliga rättigheter på Fair Action, är särskilt oroad över hur vårt konsumtionsmönster påverkar miljön. 

– Företag producerar saker på extremt kort tid, ofta med bara några dagar mellan design och färdig produkt. Det sker jättemycket utsläpp från kläd- och textilproduktion som är större koldioxidmässigt än både transport och flyg tillsammans. Sedan är det förstås arbetsvillkor med låga löner. Vi står inför många svåra utmaningar, säger Malin Kjellqvist. 

Malin Kjellqvist ser individens agerande som en del av lösningen där vi istället för att konsumera nytt använder och vårdar det vi har. Hon ser också positivt på att individer kontaktar företag direkt och försöker påverka på eget håll. 

– Vi vill att konsumenter ska handla second hand istället och inte bidra till att det sätts nya produkter på marknaden hela tiden. Och gärna uppmuntra företagen att ta ett ökat ansvar, säger Malin Kjellqvist.

Text: Viktor Gauffin

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.