2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Alla barn har rätt till liv, utveckling och att må bra. Alla barn har rätt att skyddas från våld och leva i ett fredligt samhälle.

Ju tidigare barn och unga får lära sig om sina rättigheter desto bättre. Kunskap ger barn och ungdomar verktyg för att skydda sig själva och söka hjälp om de hamnar i farliga eller obehagliga situationer. Dessutom ger det dem en känsla av självförtroende och självständighet. De blir även mer benägna att upptäcka och förebygga situationer där deras rättigheter kränks eller där de utsätts för diskriminering, vilket bidrar till att skapa en miljö där respekt för alla individers rättigheter främjas.  

Att alla barn och ungas rättigheter respekteras är inte verkligheten just nu. Vart du föds har en stor påverkan på vilka rättigheter som uppfylls och vilka risker du utsätts för. I områden som löper risk för klimatkatastrofer, eller där krig och konflikt är en daglig verklighet hamnar förverkligandet av barns rättigheter i bakläge. Dra en lott i Livets Lotteri och läs om hur ditt liv skulle sett ut om du föddes i exempelvis Indien, Guinea, Colombia eller Australien. Eller varför inte ta reda på hur det ser ut för barn i Sverige. Är det som du trodde eller blev du chockad av resultatet? Spela här.

Av: Rädda Barnen
I det här testet kommer du få ta beslut kring hur vuxna ska agera för att bäst stötta barn i olika situationer. Hur bör kommunen agera när det nya parkeringsbygget tar över skolgårdens utrymme? Vad bör läraren göra när hen ser att någon i klassen blir mobbad? Ta quizet här.

Av: Barnombudsmannen
Ungdomsrörelsen från lokal till global: I det här miniseminariet får ni höra några tips om hur du som ungdom kan engagera dig ideellt för att påverka små och stora frågor. Vad behöver du göra? Vilka möjligheter finns?
Arrangör: LSU, på MR-dagarna 2021
Seminariet är textat

Voices from human rights students: I det här miniseminariet får ni höra från 5 internationella universitetselever om hur deras personliga erfarenheter och vart de kommer ifrån har påverkat deras karriär inom mänskliga rättigheter.
Arrangör: Göteborgs Universitet, på MR-dagarna 2022
Seminariet är textat
Ungdomsrörelsen från lokal till global
Voices from Human rights students
Vilken rättighet väljer du att stå upp för? Välj en rättighet som inte respekteras i det land du blev tilldelad i livets lotteri. Formulera en slagkraftig slogan till ett eget plakat som lyfter fram budskapet. Målet är att det ska väcka reaktioner och mana till handling. 
 
Presentera era plakat och diskutera följande frågor:
– Hur är det att vara barn i Sverige?
– Hur är det att vara barn i ett annat land?
– Vilka risker utsätts man för som barn i olika länder?
– Vem bär ansvaret att garantera ett barns säkerhet och rättigheter?
– Har barn rätt att stå upp för sina rättigheter?
 
Tips: Kolla med matsalen eller vaktmästaren om de har kartong ni kan använda er av!

Av: MR-dagarna
Vad gör du för att bidra till ett mer demokratiskt samhälle? Läs upp nedanstående påståenden och se hur dina elever engagerar sig i samhällsfrågor. Ta ett i taget. Var och en funderar. Alla besvarar varje fråga med tumme upp = ja, tumme ner = nej, tumme i mitten = kanske. Uppmana till diskussion efter varje påstående och inspirera varandra.

Påståenden:
– Jag har rätt att bestämma över mitt liv.
– Jag kan påverka min framtid.
– Jag har möjlighet att uppnå mina drömmar.
– Jag känner att vuxna lyssnar på det jag säger.
– Jag respekterar andras val och gränser.
– Jag känner mig säker i samhället.
– Jag känner mig säker i skolan.
– Jag gör något om jag ser någon bli illa behandlad.
– Jag står upp för andras rättigheter.
– Jag publicerar om sociala och politiska frågor på mina sociala media.
– Jag håller mig välinformerad och uppdaterad om vad som händer runt om i världen.
– Jag pratar om omvärlden med min familj och kompisar.
– Jag tycker att samhället är bra som det är, inget behöver förändras.
– Jag kan bo vart jag vill.
– Jag gör något för att göra världen bättre.
– Jag bidrar ofta till att sprida demokratiska värderingar.
– Jag tror att Sverige kommer bli mer demokratiskt i framtiden.
– Jag tycker det är dåligt att det finns gränser mellan länder.
– Jag tycker demokrati är det bästa sättet att styra ett land.
– Jag är del av ett ungdomsförbund.

Diskutera:
– Är det känsligt att prata om sina åsikter och sitt sociala och politiska engagemang? Varför?
– Var det någon fråga som var jobbig att svara på? Varför?
– Har alla samma makt och möjlighet att påverka sin egen och andras framtid?

Av: MR-dagarna
Barnfonden: arbetar tillsammans med samarbetsorganisationer runtom i världen för att skapa en hållbar framtid för barn. Här hittar du mer information om hur de sätter barnen i fokus.

Elevernas riksförbund: är en organisation av och för elever som arbetar för en bättre och mer demokratisk skola. Du kan läsa mer om hur de arbetar här.

FreeZone: arbetar för alla ungas rätt till ett liv i frihet, att varje barn och ungdom ska få växa upp i ett jämlikt och tryggt samhälle, och känna sitt värde och skapa sin identitet. Mer om FreeZone hittar du här.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor: arbetar för att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Här kan du läsa mer om ungdomspolitik idag och de uppdrag myndigheten har.

Röda Korsets ungdomsförbund: arbetar för att göra ungas röster hörda genom att lyfta ungas perspektiv. Läs mer här.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.