I demokratiska samhällen är grundläggande värden som respekt för varje individs lika värde och möjligheten för varje person att utöva sin frihet och påverka samhället av stor betydelse. Kärnan i demokratin utgörs av fria val och starka institutioner som säkerställer rättvisa inom lagstiftningen.

Demokratiska samhällen tenderar att vara mer fredliga, stabila, förtroendefulla och samarbetar mer fredligt med andra demokratiska samhällen. De undviker att gå i krig med varandra och samarbetar snarare för att lösa konflikter på fredliga sätt. 

Vad är eurocentrism? Hur många av världens ungdomar uppger att klimatångesten påverkar deras dagliga mående och vardag idag? Här får du testa dina kunskaper inom flyktingkrisen, klimatkrisen, och kvinnors demokratiska kamp i ett globalt MR-quiz. Ta quizet här.

Av: Vänsterns Internationella Forum
Går det att bomba fram en demokrati?: Med utgångspunkt i kriget i Afghanistan diskuteras huruvida andra länder och FN har rätt att rycka in om regimer gör allvarliga kränkningar mot människors rättigheter eller demokratin. När skulle det vara okej att rycka in? Skulle det vara önskvärt? Vi rekommenderar att titta på 28:24-53:15.
Arrangör: MR-dagarna och Föreningen Ordfront, på MR-dagarna 2021
Seminariet är teckenspråkstolkat

10 years of Arab Spring: Hur ser det ut i Marocko, Västsahara och Tunisien 10 år efter arabiska våren? I panelsamtalet diskuteras om och hur arabiska våren har fört med sig en positiv utveckling i regionen och vilka hinder som står kvar inför framtiden. Vi rekommenderar att titta på 30:31-44:54.
Arrangör: Artikel2 (tidigare Emmaus Stockholm), på MR-dagarna 2021
Seminariet är textat och teckenspråkstolkat  
Går det att bomba fram en demokrati?
10 years of Arab Spring
I det här dokumentet får ni flera diskussionsämnen och aktiviteter att ta med till klassrummet. Nedan följer ett urval av övningar som vi rekommenderar:

Yttrandefrihetens gränser – Yttrandefrihet är en av grunderna för en fungerande demokrati. Det är däremot inte tillåtet att förtala eller kränka en annan person. Vilken betydelse har yttrandefriheten för en fungerande demokrati? Bör yttrandefriheten ha gränser?

Att välja sin egen sanning – På internet finns filterbubblor som ger dig texter och fakta som bekräftar åsikter du redan har. Du får aldrig möte argument eller fakta som talar emot din uppfattning. På vilket sätt är det här ett demokratiskt problem? Befinner du dig i en filterbubbla, och hur vet du det?

Sänka rösträttsåldern till 16 år? – Utifrån tre perspektiv; för, emot och osäker, diskutera om åldersgränser för politiska val ska sänkas till 16 år. Lägg fram argument, ställ frågor och fatta ett beslut som alla är nöjda med. Fick alla komma till tals? Vilka problem uppstod?

Av: Forum för levande historia
Ni är på en färja, på väg hem från en klassresa, som plötsligt fångas av en storm. Ni måste överge båten och hamnar på en öde ö som ni sedan bosätter er på. Ni väntar på hjälp men dagarna går och ingen kommer. Ni måste själva skapa ett samhälle där ni måste komma överens om hur ni ska leva tillsammans. Därför skriver ni en gemensam grundlag som ska slå fast vilka rättigheter var och en har, vad ni får och inte får göra, vad som ska vara gemensamt ansvar och vad som ska vara individens ansvar. Men vad säger grundlagen när människor börjar protestera och kritisera styret på ön, religionen och sammanhållningen?

I det nya landet får eleverna reflektera kring de principer som ligger till grund för de mänskliga rättigheterna, vad de innebär och hur de ska fördelas. Genom olika scenarion ställs elevernas grundlag inför olika prövningar. Var går gränsen för statens maktutövning? Vad gäller egentligen? Vilka rättigheter har individen? Här hittar du instruktioner, och här hittar du material.

Av: Amnesty
Genom diskussion i grupp får eleverna möjlighet att resonera kring varför det finns krig och konflikter i världen, bakomliggande orsaker och effekterna av en konflikt. Kan man tvinga fram demokrati genom krig? Varför startar människor krig med varandra? Sedan får eleverna, med utgångspunkt i ett för dem välkänt krig eller väpnad konflikt identifiera vilka mänskliga rättigheter som kränkts utifrån det valda exemplet. Här hittar du instruktioner.

Av: FN:s utvecklingsprogram, Universitets- och högskolerådet
I den här uppgiften får eleverna utveckla sin förståelse för demokratins utsatthet. Vad innebär det att leva i en demokrati? Vilka hot kan det finnas mot en demokrati? Och vilken roll har sociala media i politiska val? Med utgångspunkt i det amerikanska valet 2016 och ett uttalande från tidigare utrikesminister Ann Linde med anledning av utvecklingen i Belarus kommer eleverna få utveckla sin källkritiska och argumenterande förmåga. Instruktioner och material hittar du här.

Av: Barnombudsmannen
Centralasiengrupperna: arbetar för att främja ett demokratiskt Centralasien med ett starkt, aktivt och inkluderande civilsamhälle. Läs mer om Centralasiengrupperna här.

Civil Rights Defenders: arbetar för och tillsammans med människorättsförsvarare som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter världen över. Läs mer om hur de arbetar här.

Demokrati utan gränser: arbetar för demokrati på alla nivåer, från det lokala till det globala. Här kan du läsa om global demokrati och hur de arbetar för att främja den.

Demokratibygget: ger barn och unga kunskap och verktyg för delaktighet i det demokratiska samhället. Läs mer här.

Föreningen Ordfront: jobbar för att demokrati och mänskliga rättigheter ska utvecklas och fördjupas i alla delar av samhället. Här kan du läsa mer om demokratins utmaningar.

Institutet mot mutor: motverkar korruption och underlättar för samhällsaktörer att göra rätt. Här hittar du mer information om antikorruptionsarbete.

Reportrar utan gränser: arbetar för yttrandefrihet runtom i världen. Läs mer här.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.