I september 2015 antog FN:s 193 medlemsstater Agenda 2030. Det är 17 globala mål för hållbar utveckling som ska vara uppnådda fram till år 2030.

Några av målen som togs fram är att all utbildning ska vara likvärdig och främja ett livslångt lärande, att män och kvinnor ska vara jämställda, att städer och samhällen där människor bor ska vara säkra och trygga, samt att fred och rättvisa ska eftersträvas. Läs om alla målen här!

Följ med Alex på tivoli och utforska dina mänskliga rättigheter. Här får du matcha en vardagsaktivitet till rätt rättighet. Vilken rättighet ger dig rätt att publicera vad du vill på sociala media? Vilken rättighet innebär att du får leva ett liv med värdighet och respekt? Och vilken rättighet ger dig rätten att gå i skolan? Avsluta spelet med att se hur ditt liv jämförs med andra vad gäller möjligheten att utöva dina rättigheter. Spela här.

Av: Council of Europe, Compass
Testa din omvärldskunskap om hur det går för de globala målen. Hur går det för mål 12 om hållbar konsumtion och produktion? Hur mycket mer konsumerar en person i ett höginkomstland jämfört med en person i ett låginkomstland? Hur går det för mål 4 vad gäller god utbildning för alla? Är det kvinnor, män eller unga som har gjort störst framsteg för grundläggande läs- och skrivfärdigheter de senaste decennierna? Under testets gång får du ny kunskap och tips om mer hållbara vanor och vad du kan göra för en mer hållbar framtid! Testet hittar du här.

Av: FN:s utvecklingsprogram
Rapport från klimatmötet: Direkt rapportering från COP 27 mötet i Egypten 2022, där världens länder samlas för att komma överens och förhandlar om lösningar på den pågående klimatkrisen. Hur ställer sig den svenska regeringen gentemot globala målen och Agenda 2030?
Arrangör: Researchers Desk, på MR-dagarna 2022
Rapport från klimatmötet
Året är 2029 och ni har fått i uppgift av FN att lägga fram nya mål för Agenda 2050. Ni behöver först utvärdera hur det har gått för Agenda 2030 och sedan ta fram nya mål. Vilka utmaningar finns kvar och vilka nya utmaningar står vi inför? Instruktioner finns här.

Av: FN:s utvecklingsprogram, Ekocentrum
Föreningen för utvecklingsfrågor, FUF: arbetar för att informera och skapa diskussion om global utveckling och Sveriges roll i världen. I utvecklingsmagasinet kan du läsa allt om Agenda 2030 och mer. Du kommer till magasinet här.

Globalportalen, Forum CIV: är en samlingsplats där du hittar ytterligare information om Agenda 2030 och de globala målen. Här kommer du direkt till sidan för Agenda 2030.

Youth 2030 movement: arbetar för att unga människor ska få mer makt och inflytande i samhället. Här får du en överblick kring de initiativ de arbetar med just nu.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.