Jämställdhet handlar om att alla människor, oavsett kön, ska ha samma möjligheter, rättigheter och respekt i samhället. Det handlar om att ingen ska bli diskriminerad eller behandlad sämre bara för att de är tjejer, killar eller ickebinära.

Men varför är jämställdhet viktigt? Jämställdhet kan bidra till att skapa en fredligare och säkrare värld genom att främja inkluderande beslutsfattande, stärka samhällens motståndskraft och förbättra människors livskvalitet. Vi har alla rätt till utbildning, rätt till ett liv fritt från våld, rätt till att bestämma över ens egen framtid. Att arbeta för jämställdhet är därför en viktig del av att främja fred och säkerhet både nationellt och globalt.  

I den interaktiva appen ”Voices of Central Asia” får du följa verkliga berättelser från Centralasien. Du får följa Aizat vars syster tvingas in i ett äktenskap där hon utsätts för våld. Väljer du att hjälpa henne till ett kvinnocenter, eller uppmuntrar du henne att stanna för att bevara hennes och er familjs ära? I andra berättelsen får du följa Meerim som identifierar sig som homosexuell. Han bor i Kazakstan där homofobi genomsyrar samhället. Kommer du välja att komma ut för din konservativa pappa? Se hur berättelserna utvecklas allteftersom du gör dina val och lär dig om hur livet ser ut för personer i Centralasien just nu.  
 
NOTERA: Berättelserna innehåller scener med mäns våld mot kvinnor, våld i hemmet, kidnappningar och homofobi.
 
Ladda ner appen på AppStore eller GooglePlay.
 
Av: Centralasiengrupperna
Hur mycket kan du om globala målens femte mål: jämställdhet? Vad är det övergripande målet som ska uppnås i hela världen till 2030? Har antalet flickor som tvingas ingå i giftermål innan de fyllt 18 år ökat eller minskad sedan år 2000? Medan du tar testet får du även tillgång till snabbfakta och tips om hur du kan arbeta för att jämställdhet ska uppnås i världen. Du hittar quizet här.
 
Av: FN:s utvecklingsprogram
Feminism Resistance in Iran: ”Kvinnor, Liv, Frihet”, är världskända slagord från kvinnorättsrörelsen i Iran 2022. Här får ni höra mer om kvinnorörelsens historia i Iran och de faktorer som har bidragit till den enorma kraft som kom fram under protesterna 2022. Vad kämpar de för? Vilka metoder använder de?
Arrangör: MR-dagarna, på MR-dagarna 2022
Seminariet är textat

Kvinnors deltagande i Jemens fredsprocesser: Sedan 2014 har det pågått ett krig i Jemen, det värsta i modern tid. I och med kriget har kvinnors situation i landet förvärrats. Hur arbetar kvinnoorganisationer i Yemen för att kvinnor ska få större inflytande i fredsprocessen? Vilka risker och utmaningar finns?
Arrangör: Operation 1325, på MR-dagarna 2022
Feminism resistance in Iran
Kvinnors deltagande i Jemens fredsprocesser
Att bestämma över sin kropp är en rättighet. Det ska kunna ske utan tvång, våld eller diskriminering. Varje människa ska ha lika möjligheter, rättigheter och förutsättningar att ha ett säkert och tillfredställande sexualliv. Men synen på män och kvinnor, sexualitet, äktenskap, otrohet och rätten att bestämma över sin kropp ser olika ut i olika samhällen och grupper. I den här uppgiften får elever möjlighet att dyka ner i hur det ser ut i Sverige idag och hur det var förr. De tre tematiska ingångarna är Oönskade graviditeter, abort, preventivmedel och barnamord, Våldtäkt och rätten till sin kropp, samt Skilsmässor. Här hittar du instruktionerna.
 
Av: Stockholms Stad, Stockholmskällan
Bryt! är ett metodmaterial om normer och makt. Materialet är normkritiskt och undersöker därför hur normer påverkar våra värderingar och vår vardag. De olika övningarna som tagits fram syftar till att ge en djupare förståelse av hur jämlikhet och diskriminering fungerar. Här hittar du hela boken. Nedan följer ett urval av övningar som vi rekommenderar:

Samtal om reklam (s45-50): Genom att titta på olika reklambilder får eleverna identifiera köns- och familjeidealet i svensk reklam nu och då. Vad visar det för ideal? Har det skett någon förändring? Vad blir konsekvenserna av det idealet?  
 
Heteroprivilegier (s62-63): Identifiera de privilegier som heterosexuella par har i vårt samhälle. Har alla heterosexuella par samma privilegier eller påverkar faktorer som hudfärg, funktionalitet och ålder?  
 
Ett steg fram (s90-95): De möjligheter man får i livet beror på ens hudfärg, kön och sexualitet, klass och vilken funktionsförmåga man har. Övningen kommer visa de orättvisor kring för- och nackdelar som personer och grupper kan få av att följa respektive bryta mot normer.  
 
Av: Forum för levande historia, RFSL Ungdom
Genuscoacherna: arbetar för ett jämställt samhälle där människor är medvetna om hur könsnormer påverkar deras tankar och beteenden. Läs mer här.

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF: arbetar för att förebygga konflikter genom att arbeta för mänsklig säkerhet, nedrustning och kvinnors meningsfulla deltagande. Här hittar du mer information om feministisk säkerhetspolitik.

MÄN: arbetar för jämställdhet och mot mäns våld genom att mobilisera män mot våld, stötta killar på nätet och jobbar med breda våldsförebyggande program i skolor, kommuner och på arbetsplatser. Läs mer om MÄN här.

Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet: arbetar för att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du samlad kunskap för kvinnofrid.

Operation 1325: arbetar för att ge makt och inflytande åt kvinnor i fredsprocesser och i konfliktlösning. Läs mer här.

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU: arbetar genom kunskap, engagemang och påverkan för en värld där alla människor är fria att bestämma över och njuta av sin kropp och sin sexualitet. Läs mer om de frågor de jobbar med här.

Svalorna Indien Bangladesh: bekämpar fattigdom, diskriminering och dess orsaker i Indien och Bangladesh. Läs om kvinnors berättelser här.

Svalorna Latinamerika: verkar för att kvinnor i Latinamerika ska få ökat inflytande i samhället och förbättrade livsvillkor. Kolla in artikelserien om mäns våld mot kvinnor i Guatemala här.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.