Miljö inkluderar den omgivande världen där vi lever och interagerar. Det är luften vi andas, vattnet vi dricker och marken vi bor på. Utsläpp av växthusgaser, avskogning och föroreningar är faktorer som påverkar miljön och klimatet. Det leder till stigande havsnivåer, extremväder och hot mot biodiversiteten.

Klimatförändringar och miljöföroreningar kan försvaga samhällens motståndskraft och öka deras sårbarhet för konflikter och våldsamheter genom exempelvis minskad tillgång till livsmedel och vatten samt förvärra ekonomiska och sociala ojämlikheter. Samtidigt kan klimat- och miljöfrågor också fungera som en plattform för samarbete och fredlig konfliktlösning, där samarbetet kan leda till ett förstärkt förtroende mellan länder och främja fred och stabilitet.  

Du utnämns till Global minister för framtida generationer. Välj din handledare och ta dig an tuffa beslut för att skära ner på samhällets miljöpåverkan. Du behöver ta beslut som kommer skära ner på koldioxidutsläpp till noll och skydda folket och naturen så att vi tillsammans kan existera på jorden. Vilken ny teknologi väljer du att investera i? Vilken ny policy väljer du för att göra transport mer miljövänlig? Lycka till. Världen räknar med dig! Spela här.
 
Av: The Financial Times
I det här spelet utnämns du till klimatanpassarkoordinator. Din huvuduppgift är att välja de bästa lösningarna för staden. I spelet får du en budget och olika alternativ att välja mellan för att hantera torka, översvämningar och andra utmaningar. För varje val får du se för- och nackdelar samt hur det påverkar staden på lång sikt. Under spelets gång får du även läsa tidningsartiklar om stadens utveckling. När du gjort alla val får du en sammanfattning om hur de har påverkat stadens framtid. Hur gick det? Spela här.
 
Av: SMHI
Ultra fast fashion – bidrar du till slaveri och miljöförstöring?: Det är extremt mycket varor och klädesplagg som tillverkas och säljs idag, i en alltför snabb takt. I en kort intervju med sakkunniga personer får ni höra om klädindustrin, arbetsrätt och miljöfrågor relaterat till överkonsumtion av kläder och prylar. Vad är ultra fast fashion? Vem får betala för klädernas låga priser? Hur ska man tänka för att inte hamna i farliga konsumtionsmönster? Hur påverkas klimatet?
Arrangör: Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), på MR-dagarna 2022

Klimatkrisen hotar vår säkerhet – världen svarar med att rusta: Parallellt med att klimatförändringarnas effekter skapar en allt otryggare värld, ser vi en historisk global upprustning. Hur påverkar den svenska Försvarsmakten klimatet? Hur mycket el förbrukar dem? Kan Försvarsmakten göra en grön omställning? Har hur vi ser på säkerhet någon betydelse i frågan? Hur påverkas miljön av Sveriges anslutning till Nato?
Arrangör: Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, på MR-dagarna 2022
Ultra fast fashion – bidrar du till slaveri och miljöförstöring?
Klimatkrisen hotar vår säkerhet – världen svarar med att rusta
Är arbetet för att bekämpa klimatförändringar och för att bevara hav, ekosystem och biologisk mångfald i fas med agenda 2030 och de globala målen? Testa din omvärldskunskap kring vilka steg som har nåtts och få tips kring hur du kan skapa mer hållbara vanor i vardagen. Ta målkompassens test för mål 13: bekämpa klimatförändringarna, mål 14: hav och marina resurser, och mål 15: ekosystem och biologisk mångfald. Ta quizet här.
 
Av: FN:s utvecklingsprogram
Året är 2030 när du kliver in i staden. Ambitiöst och medvetet arbete har transformerat staden till en hållbar miljö i linje med de globala målen. Här blir elevernas uppgift att visualisera och bestämma vägen som leder till vår stad 2030. Genom lokala behov och samhällsutmaningar får de möjlighet att utforska komplexa problem, interagera med olika aktörer, och bidra med hållbara lösningar, vilket kommer främja kunskap, motivation och delaktighet. Det finns fyra tematiska ingångar med flera övningar. De tematiska ingångarna är biologisk mångfald, klimat och energi, konsumtion och avfall samt mat. Instruktioner och material hittar du här.
 
Av: WWF
Afrikagrupperna: arbetar med frågor kring naturresurser och mat- och markrättigheter i Angola, Mocambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Mer information om hur de arbetar med naturresurser, företag och mänskliga rättigheter hittar du här. Och för information om hur de arbetar med mat och markrättigheter, klicka här.

Amazon Watch Sverige: arbetar med att rädda Amazonasregnskogen, vilket även innebär att bevara all biologisk mångfald och stötta urfolkets kamp för sina mänskliga rättigheter. Mer information om hur de arbetar med urfolk och miljö hittar du här.

Raould Wallenberg Institute: arbetar med mänskliga rättigheter och klimatet som ett fokusområde. För mer information om arbetet de utför, klicka här.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.