När vi pratar om flyktingkriser är det väldigt lätt att fastna i statistik och grafer. Därför har vi samlat material att använda för att kunna prata om de verkliga människorna som är på flykt och de utmaningar de står inför när de tvingas lämna sina hem. 

Just nu pågår det över 50 väpnade konflikter i världen och cirka 110 miljoner människor på flykt (maj 2023). Det är personer som har tvingats lämna sina hem på grund av konflikter, förföljelse, våld och människorättskränkningar. Oavsett om man har tvingats fly eller valt att migrera till ett annat land för en bättre framtid, omfattas man av samma grundläggande mänskliga rättigheter.  

Året är 2042. Du befinner dig i framtida Sverige som är otryggt och korrupt. Flera av dina vänner och familj har pratat om att fly. Under den senaste tiden har du känt dig övervakad och har även blivit hotad. Du har hört om folk som försvunnit spårlöst. Du känner att dit liv kan vara i fara och du bestämmer dig för att fly. Hur går din resa? Vem flyr du med? Vad tar du med dig? Hur förflyttar du dig? Kommer du fram? Spela här.

Av: Svenska Röda Korset
Du bor i Syrien. Året är 2011 och din bror tvingades fly som konsekvens av sitt politiska engagemang. Sedan dess har din familj varit under bevakning av staten. 2014 när du fyller 18 år säger din mamma att det är dags för dig att fly för ditt eget bästa. Klarar du dig genom alla hinder? Lyckas du smyga förbi militären och komma till säkerhet? Spelet är baserat på Abdullah Karams verkliga flykt från Syrien. Spela här.

Av: Abdullah Karam, Causa Creations, Wobblersound, UNHCR
Du är ett barn från Burundi. På grund av omständigheter i landet tvingas du fly själv till Tanzania. Du hamnar i flyktinglägret Nyarugusu där 150 000 personer bor, varav mer än hälften är barn. I en interaktiv 360 karta får du utforska flyktinglägret och hur ett liv där kan se ut. Spela här.

NOTERA: nämner våld mot barn och flickor.

Av: Plan International Sverige
Bortom gränsen – Utvecklingspolitik och migrationskontroll: Vägen till Europa är väldigt osäker med många risker, oavsett vilken väg man än tar. På det här miniseminariet får ni höra om EU:s yttre gränser och olika verktyg som används för att hantera, stödja och motverka migration till Europa. På vilka sätt utövar EU migrationskontroll? Vem kontrollerar gränserna? Vilka hinder möter människor?
Arrangör: Delegationen för migrationsstudier, på MR-dagarna 2022

När hemmet blir ett militärområde: Den 4e maj 2022 bestämde Israels högsta domstol att området Masafer Yatta i södra Västbanken skulle bli ett av Israels militärområden. Det hotade 1200 palestinier med tvångsförflyttning, varav 500 barn. Hur gör folket motstånd? Vilka risker och problem utsätts de för när de väljer att stanna kvar?
Arrangör: Ekumeniakyrkan, på MR-dagarna 2022
Bortom gränsen: Utvecklingspolitik och migrationskontroll
När hemmet blir ett militärområde
Vet du hur många flyktingar som bor på världens största flyktingläger? Hur stor andel av flyktingar från Syrien som befinner sig i Egypten, Libanon, Jordanien och Irak 2022 hade råd med basala nödvändigheter som mat, medicin och hus? Ta reda på svaren och svara på fler frågor i det här testet testet om flyktingar. Kom ihåg att skriva ner det du lär dig!

Av: Gapminder
Att tvingas fly sitt hem är en verklighet för många. Människors, och framför allt barn och ungas rättigheter bör respekteras både under och efter flykt. Genom ovanstående spelen har du fått en inblick i hur det är att vara på flykt.

Diskutera följande frågor i mindre grupper eller i helklass för att förankra det eleverna upplevde genom spelen.
– Hur skulle det kännas om det inte var ett spel, utan din verklighet?
– Vilka val ställs man inför när man flyr?
– Kom du fram till nya landet?
– Hur ser ditt nya liv ut?
– Hur säker är du när du kommer fram till den nya staden eller nya landet?
– Hur påverkas ens framtida liv av tiden på flykt?
– Vad skulle du sakna mest om du tvingades fly?
– Hur snabbt skulle du ändra livsstil om du kom till ett nytt land?
– Vem bär ansvaret att hjälpa människor på flykt?
– Ska människor ha rättigheter oavsett var i världen de befinner sig?
– Vems ansvar är det att ta emot en människa på flykt?
– Hur skulle en människa på flykt kunna ha tillgång till demokrati?

Av: MR-dagarna
Ge dina elever chansen att representera olika länder i ett FN-möte som ska stärka rättigheter för barn på flykt. Många av barnen på flykt saknar det allra nödvändigaste, såsom mat, vatten, sjukvård och skydd från våld. I det här rollspelet får eleverna utforska viktiga frågor, såsom hur vi kan säkerställa att barn på flykt lever i trygghet och vilket ansvar omvärlden har i sammanhanget. Eleverna ska komma fram till tre beslut gällande frågorna: Rätt till familjeåterförening, SRHR och frihet från sexuellt och könsbaserat våld, samt Barn på flykts rätt att klaga till FN. Målet med rollspelet är att ge en insikt i hur FN arbetar och hur några av världens länder agerar i dessa frågor. Här hittar du instruktionerna, och här hittar du extra information om hur man utför ett rollspel.

Av: Svenska FN-förbundet, Plan International
Amnesty International: arbetar för flyktingar och migranters rättigheter genom information, utredningsinsatser, kampanjer och påverkansarbete. Mer information om hur de arbetar hittar du här.

Delegationen för migrationsstudier, Delmi: initierar studier och förmedlar forskningsresultat som underlag till framtida migrationspolitiska beslut. Här hittar du publikationer, seminarier, statistik, och studier.
 
Islamic Relief Sverige: arbetar främst med nyanlända asylsökande och ensamkommande barn i Sverige. Här hittar du mer information om hur de arbetar.

Kvinna till kvinna: jobbar för kvinnors rättigheter och stödjer kvinnorättsorganisationer runtom i världen. En av de större frågorna de jobbar med är kvinnor på flykt och de risker de står inför. För mer information om kvinnor på flykt kan du klicka här.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.