Arrangera program till nedsatt pris

Arrangera konferensprogram, 45 minuter
Arrangera miniseminarium, 25 minuter

Konferensprogram, 45 minuter

Miniseminarium, 25 minuter

Miniseminarium tar plats på öppna scener på MR-dagarnas utställartorg. De är korta, kostnadsfria för besökare att ta del av och placerade där besökare rör sig allra mest—i anknytning till montrarna. Miniseminarier har lite mindre teknik och scenutrymme än konferensprogram men lockar en bred målgrupp och har hög publikinteraktion.

Ansök om att arrangera ett miniseminarium (25 minuter) för 3 500 kr senast den 2 september.

Konferensprogram på MR-dagarna är ett utmärkt sätt att engagera beslutsfattare, tjänstepersoner, aktivister eller en intresserad allmänhet i frågor du brinner för. Här samlas tusentals som vill öka sitt engagemang för mänskliga rättigheter och demokrati. Över 3 000 personer besökte MR-dagarna 2023 och över 100 organisationer arrangerade program. I vår enkät framkom det att:

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.