MR-dagarna till Skellefteå

Sara Kulturhus, Skellefteå

Mänskliga Rättighetsdagarna kommer att genomföras på Sara Kulturhus den 14-15 november 2024.

MR-dagarna, Nordens största forum för debatt och samtal om mänskliga rättigheter är ett forum initierat och arrangerat av civilsamhället. Projektägare och genomförare av konferensen är föreningen Ordfront. Dagarna planeras tillsammans med de lokala värdarna Skellefteå kommun, Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten samt en lokal arbetsgrupp bestående av representanter för det civila samhället i Skellefteå.

– Att barn och unga känner framtidshopp och delaktighet är en viktig faktor för all utveckling och något vi vill ska genomsyra den omställning Skellefteå befinner sig i. Det knyter an till den sociala hållbarhet som går som en röd tråd genom hela vårt arbete. Därför är det väldigt glädjande att MR-dagarna hamnar i Skellefteå 2024. Förhoppningen är att de här dagarna ska fungera kunskapshöjande, inte bara för de redan frälsta, utan för en bredd av människor både i och utanför Skellefteå, säger kommunalrådet Lorents Burman (s).

Föreningen Ordfront med MR-dagarnas kansli ser fram emot att samarbeta med kommuner, lokala och regionala myndigheter, civilsamhälle, lärosäten och företag under kommande år för att skapa ett intressant och relevant arrangemang för Skellefteå och Västerbottensregionen.

– MR-dagarna är en viktig mötesplats för praktiker, forskare, myndighets- och kommunanställda, förtroendevalda, företag och inte minst ideellt engagerade som arbetar med mänskliga rättigheter. Men den är också öppen för allmänheten och en stor del av forumet är dessutom gratis. Det händer mycket spännande i Skellefteå och det finns ett stort engagemang för att vara värd för MR-dagarna vilket borgar för ett riktigt intressant program och en spännande samverkan, säger Anna Wigenmark, generalsekreterare för föreningen Ordfront.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.