Organisation

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett samverkansprojekt mellan nio olika civilsamhällsorganisationer och en akademisk institution där Föreningen Ordfront är ekonomisk och juridisk huvudman. Vi har även rad samarbetspartners och varje år skapar vi lokala arbetsgrupper samt referensgrupper på den ort där evenemanget arrangeras för att säkerställa lokal förankring. Nedan kan du läsa mer om vår arrangörsgrupp, våra samarbetspartners samt värdarna för årets forum.

Arrangörsgruppen

Arrangörsgruppen består av Föreningen Ordfront (ekonomisk och juridisk huvudman), Afrikagrupperna, Amnesty, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Ibn Rushd studieförbund, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan.

Arrangörsgruppen ansvarar för innehåll och strategiska frågor för Mänskliga Rättighetsdagarna.

Lokala värdar för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022

De lokala värdarna 2022 är Örebro kommun, Region Örebro län, Länsstyrelsen Örebro län och Örebro Universitet.

De lokala värdarna säkerställer en lokal förankring och verkar som rådgivare på den ort där Mänskliga Rättighetsdagarna arrangeras.

Samarbetspartners

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.