Organisation

Mänskliga Rättighetsdagarna har funnits sedan år 2000 och är idag ett samverkansprojekt mellan nio olika civilsamhällesorganisationer och en akademisk institution där Föreningen Ordfront är ekonomisk och juridisk huvudman. Projektet har även rad samarbetspartners och varje år skapas lokala arbetsgrupper samt referensgrupper på den ort där evenemanget arrangeras för att säkerställa lokal förankring. Nedan kan du läsa mer om arrangörsgruppen, samarbetspartners samt värdarna för årets forum.


Huvudarrangörer

Mänskliga Rättighetsdagarnas arrangörsgrupp består av Föreningen Ordfront (ekonomisk och juridisk huvudman), Afrikagrupperna, Amnesty, DemokratiAkademin, Fonden för mänskliga rättigheter, Ibn Rushd studieförbund, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan. Arrangörsgruppen ansvarar för innehåll och strategiska frågor för Mänskliga Rättighetsdagarna.

Mänskliga Rättighetsdagarnas arrangörsgrupp

Lokala värdar

De lokala värdarna 2024 är Skellefteå kommun, Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten.

Mänskliga Rättighetsdagarnas lokala värdar 2024

Samarbetspartners

Samarbetspartners till Mänskliga Rättighetsdagarna 2024 är Antidiskriminerings byråerna, Diskrimineringsombudsmannen, Fremia, Institutet för mänskliga rättigheter, Länsstyrelserna, Riksförbundet för sexualupplysning, Skellefteå kommun, Sveriges Kommuner och Regioner och Uppsala Universitet.

Mänskliga Rättighetsdagarnas samarbetspartners 2024

Finansiering

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett icke-vinstdrivande samverkansprojekt. Finansieringen består av egengenererade biljettintäkter, program- och utställarintäkter och andra samverkansavgifter. Projektet får även finansiellt stöd från lokala och regionala partners. Alla huvudarrangörer bidrar också med en kontrakterad årlig summa.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.