Organisation

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett samverkansprojekt mellan nio olika civilsamhällesorganisationer och en akademisk institution där Föreningen Ordfront är ekonomisk och juridisk huvudman. Projektet har även rad samarbetspartners och varje år skapas lokala arbetsgrupper samt referensgrupper på den ort där evenemanget arrangeras för att säkerställa lokal förankring. Nedan kan du läsa mer om arrangörsgruppen, samarbetspartners samt värdarna för årets forum.


Arrangörsgruppen består av Föreningen Ordfront (ekonomisk och juridisk huvudman), Afrikagrupperna, Amnesty, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Ibn Rushd studieförbund, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan. Arrangörsgruppen ansvarar för innehåll och strategiska frågor för Mänskliga Rättighetsdagarna.

Mänskliga Rättighetsdagarnas arrangörsgrupp

De lokala värdarna 2023 är Helsingborg stad, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne. De lokala värdarna sitter också med i en lokal arbetsgrupp tillsammans med Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne, DHS, Helsam, Ibn Rushd, Svenska kyrkan Lunds stift/Helsingborgs pastorat och Sensus Skåne-Blekinge. Den lokala arbetsgruppen säkerställer lokal förankring och verkar som rådgivare på den ort där Mänskliga Rättighetsdagarna arrangeras.

Mänskliga Rättighetsdagarnas lokala värdar 2023

Samarbetspartners till Mänskliga Rättighetsdagarna 2023 är Diskrimineringsombudsmannen, Fremia, Institutet för mänskliga rättigheter, Länsstyrelserna, Skellefteå kommun, Sveriges Kommuner och Regioner och Uppsala Universitet.

Mänskliga Rättighetsdagarnas samarbetspartners

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.