Ansök om att bli huvudarrangör, samarbetspartner eller värdstad

Ibn Rushd studieförbund, huvudarrangör (bild på panelister)

Vill er verksamhet vara med och utforma Nordens största mötesplats för alla som arbetar med eller vill lära sig mer om mänskliga rättigheter? Nu finns möjlighet att bli en huvudarrangör eller samarbetspartner och därmed få en central roll på forumet 2024!

MR-dagarna syftar till att mänskliga rättigheter ska tillgängliggöras, intressera och inspirera. Utan det stöd vi får från våra partners skulle detta inte vara genomförbart.

Vad innebär det att vara huvudarrangör eller samarbetspartner?

Föreningen Ordfront, huvudman

Huvudarrangörer fattar strategiska beslut kring forumets inriktning och utformning. De planerar forutmets innehåll inom ett stort nätverk av civilsamhällesorganisationer, läroverk samt lokala aktörer.

Diskrimineringsombudsmannen, samarbetspartner

Samarbetspartners har en nyckelroll i att stötta upp Mänskliga Rättighetsdagarna.

Samarbetavtal lämpar er som önskar en mer flexibilitet ingång. Här finns det möjlighet att stötta upp forumet långsiktigt eller kortsiktigt på ett mindre tidsomfattande sätt. Självklart finns det fortfarande möjlighet att medverka i referensgrupper med mera.

Inom båda partnerskapen får ni

För oss är det självklart att aktivt bidra med dialog och kunskap som kan stärka skyddet och gemenskapen för mänskliga rättigheter. Därför engagerar vi oss i MR-dagarna.

– Martin Rydehn, Amnesty Sverige

Hur ansöker jag om att bli huvudarrangör eller samarbetspartner?

Fonden för mänskliga rättigheter, huvudarrangör
Institutet för mänskliga rättigheter, samarbetspartner

Hör gärna av er senast den 1 april för att vi ska kunna säkerställa plats.

Stå värd för Mänskliga Rättighetsdagarna

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.