Lär dig dina rättigheter

Digitala Fredstorget är en pedagogisk plattform för dig som undervisar om mänskliga rättigheter, demokrati och fred i högstadiet och gymnasiet. Ta del av seminarier med kunniga talare, spela ett spel som utmanar eleverna och gör en uppgift som får igång viktiga samtal i klassrummet kring demokrati och andra viktiga samhällsfrågor. Plattformen är helt gratis att använda och ingen inloggning krävs. 

Plattformen är uppdelad i sex olika ämneskategorier.; Barn och unga, Demokrati, Globala målen, Jämställdhet, Klimat och miljö, samt Migration och flyktingar. Under varje ämneskategori kan ni se på inspelade panelsamtal och föreläsningar, göra quiz och spel, hoppa in i digitala upplevelser, hitta uppgifter och få tips om olika organisationer som arbetar med dessa frågor. 

Vad säger läroplanen?   

“I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter /…/ Dessutom ska undervisningen bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet.” (Gymnasieskolan, Skolverket) 

En del av Mänskliga Rättighetsdagarna

Det digitala Fredstorget är en del av Mänskliga Rättighetsdagarna som är Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.